Om bolaget (TCN)

Tricon Residential Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,47 %
 • Utv. idag CAD
  +0,07 CAD
 • Köp
  14,84
 • Sälj
  14,85
 • Senast
  14,85
 • Högst
  14,97
 • Lägst
  14,72
 • Antal
  218 578
 • Tid
  22:00:00

Tricon Capital Group Inc.

Tricon Capital Group är ett fastighets- och investeringsbolag. Bolaget investerar i bostadsfastigheter i Nordamerika. Bolaget har en portfölj av enfamiljshus, bostadsfastigheter och specialbyggda hyreslägenheter. Företagets affärsmål är att investera för direktavkastning men också genom värdestegring i investeringsobjekten.
VD
Gary Berman
Ordförande
David Berman
Hemsida
https://trico...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
3 098 164 666 CAD
Tricon Residential Inc
209 618 719 aktier
Totalt
209 618 719 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-29
Ordinarie utdelning Tricon Residential Inc
 • Utdelning/aktie: 0,07 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-29
 • Utdelningsdag: 2021-07-15
2021-06-23
Bolagsstämma
2021-03-30
Ordinarie utdelning Tricon Residential Inc
 • Utdelning/aktie: 0,07 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-30
 • Utdelningsdag: 2021-04-15
2020-12-30
Ordinarie utdelning Tricon Residential Inc
 • Utdelning/aktie: 0,07 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-15
2020-09-29
Ordinarie utdelning Tricon Residential Inc
 • Utdelning/aktie: 0,07 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-09-29
 • Utdelningsdag: 2020-10-15
2020-08-05
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,37 4,25 5,01 6,41 36,25
AG Mortgage Investment Trust Inc -2,89 192,92 136,78 184,39 241,27
AGNC Investment Corp -0,04 0,71 0,12 3,09 13,92
Acadia Realty Trust 0,43 4,22 -4,50 0,24 79,40
Acres Commercial Realty Corp -0,04 0,80 -1,87 2,02 -
Acres Commercial Realty Corp 1,47 4,60 -4,44 8,64 -
Acrinova A 0,00 2,36 2,36 -11,56 42,08
Acrinova B 0,44 2,26 -0,44 -16,30 -
Adapteo 0,00 0,12 0,24 41,07 128,37
Aedifica SA 0,30 1,87 5,75 16,02 23,83
Agat Ejendomme -0,48 -1,42 4,00 9,47 -12,24
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-08-05
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
9,75
Balanslikviditet
23,13
Räntabilitet totalt kapital %
0,81
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
24,20
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
4,16
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
56,77
Kundfordringar oms. hast.
2,90
Nettomarginal %
19,49
Andel utdelad vinst %
43,86