Om bolaget (BTU)

Peabody Energy Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,13 %
 • Utv. idag USD
  -0,12 USD
 • Köp
  10,39
 • Sälj
  10,67
 • Senast
  10,52
 • Högst
  10,68
 • Lägst
  10,40
 • Antal
  1 170 932
 • Tid
  22:00:00

Peabody Energy

Peabody Energy är ett gruvföretag som utvinner och marknadsför kol med låg svavelhalt, främst för användning i elverktyg. Bolaget engagerar sig också i direkt och mäklad handel med kol- och fraktrelaterade kontrakt samt tillhandahåller transportrelaterade tjänster, vilket innefattar finansiella derivatkontrakt och fysiska kontrakt. Peabody äger och driver gruvor i USA och Australien.
VD
Glenn Kellow
Ordförande
Robert Malone
Hemsida
https://www.p...
Bransch
Energi
Börsvärde
1 138 480 000 USD
Peabody Energy Corp
107 000 000 aktier
Totalt
107 000 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-08-20
Ordinarie utdelning Peabody Energy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,145 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-20
 • Utdelningsdag: 2019-09-11
2019-07-31
Delårsrapport
2019-05-21
Ordinarie utdelning Peabody Energy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,14 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-21
 • Utdelningsdag: 2019-06-12
2019-03-11
Bonusutdelning Peabody Energy Corp
 • Utdelning/aktie: 1,85 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-11
 • Utdelningsdag: 2019-03-20
2019-02-19
Ordinarie utdelning Peabody Energy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,13 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-02-19
 • Utdelningsdag: 2019-03-06
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,51 -0,34 6,67 15,03 16,43
ADS Crude Carriers 0,78 -2,26 -8,45 31,31 25,60
Abraxas Petroleum Corp 24,37 16,35 -10,51 -46,25 -80,13
Advantage Oil & Gas Ltd 0,40 1,64 29,17 52,15 -20,26
Aemetis Inc 1,98 5,10 -9,65 11,96 8,42
Africa Energy Corp 1,79 -6,56 14,00 39,02 78,13
Africa Energy Corp -0,97 -7,03 9,74 36,12 83,04
Africa Oil -2,19 -2,90 18,58 14,53 5,51
Africa Oil -2,21 -4,14 14,54 15,49 10,19
Akastor -1,87 -9,72 -10,17 -19,64 -40,53
Aker 1,72 -0,99 7,33 17,79 -13,51
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-