Om bolaget (ENDO)

Endomines

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,36 %
 • Utv. idag SEK
  +0,02 SEK
 • Köp
  5,48
 • Sälj
  5,50
 • Senast
  5,50
 • Högst
  5,50
 • Lägst
  5,48
 • Antal
  362
 • Tid
  11:25:56

Endomines

Endomines bedriver gruvverksamhet med särskild inriktning mot utvinning av guld, men även av övriga mineraler. Störst verksamhet återfinns inom den finska marknaden. Bolaget är verksamma inom hela värdekedjan, från utvinning, förädling till slutlig produkt. Utöver huvudverksamheten samarbetar dotterbolagen Endomines och Kalvinit inom forskning och utveckling. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Marcus Ahlström
Ordförande
Ingmar Haga
Hemsida
http://www.en...
Bransch
Råvaror
Börsvärde
438 164 595 SEK
Endomines
79 957 043 aktier
Totalt
79 957 043 aktier
Introdatum
2007-06-19

Kommande händelser

2019-11-07
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-16
Delårsrapport
2019-08-06
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,33
 • Handlas utan rätt: 2019-08-06
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-07-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ENDOMN0119
 • Noteringsperiod: 2019-07-04 - 2019-07-22
2019-07-16
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 3,50
 • Handlas utan rätt: 2019-07-16
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-06-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ENDO-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-06-14 - 2019-07-11
2019-06-11
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 4:3
 • Betalt/aktie: 0,33
 • Handlas utan rätt: 2019-06-11
 • Tidsperiod: 2019-06-14 - 2019-07-01
 • Likviddag: -
2019-06-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ENDOMU0119
 • Noteringsperiod: 2019-06-14 - 2019-06-25
2019-06-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ENDO-TR
 • Noteringsperiod: 2019-06-14 - 2019-06-25
2019-06-10
Bolagsstämma
2019-05-10
Ordinarie utdelning Endomines
 • Utdelning/aktie: 0,0000 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-10
Ordinarie utdelning Endomines
 • Utdelning/aktie: 0,0000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-08
Delårsrapport
2019-02-14
Årsrapport
2018-11-14
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-07-17
 • Vem: Mariatorp Oy
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,25 %
 • Röstandel: 6,25 %
2019-07-17
 • Vem: Wipunen varainhallinta Oy
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,25 %
 • Röstandel: 6,25 %
2019-07-16
 • Vem: Mariatorp Oy
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,25 %
 • Röstandel: 6,25 %

Andra bolag i samma bransch (Råvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,17 3,28 1,09 2,61 7,65
5N Plus Inc 4,31 3,81 -6,44 -13,49 -28,76
92 Resources Corp 0,00 0,00 -62,50 -57,14 -66,67
Aaon Inc 0,47 4,09 -7,25 -7,13 43,58
Abacus Mining and Exploration Corp 9,09 9,09 50,00 20,00 -58,62
Abcourt Mines Inc -6,25 0,00 -25,00 0,00 50,00
Aben Resources Ltd -4,17 -17,86 -8,00 -48,89 -42,50
Academy Metals Inc 0,00 78,57 66,67 - -
Acadian Timber Corp 0,79 -1,78 0,55 -0,54 -5,70
Adamera Minerals Corp -25,00 0,00 -40,00 -50,00 -72,73
AdvanSix Inc -0,80 4,78 -11,90 -5,32 -24,35
Ägare Kapital % Röster %
Handelsbanken 23,50 23,50
Nordea Bank Finland 11,50 11,50
Joensuun Kauppa Ja Kone 11,20 11,20
Aktia Bank ABP 3,20 3,20
Ålandsbanken 2,00 2,00
Suokas Petri Kristian 1,90 1,90
Handels & Indu... 1,70 1,70
Avanza Pension 1,60 1,60
K22 Finance OY 1,20 1,20
OY Q & A Consultin... 1,10 1,10
SKANDINAVISKA ENSKILDA... 1,10 1,10
Datum för årsredovisning
2019-02-14
Räntetäckningsgrad
-2,92
Räntabilitet eget kapital %
-19,00
Balanslikviditet
0,36
Räntabilitet totalt kapital %
-7,00
Kassalikviditet
0,33
Ändring eget kapital %
455,00
Soliditet %
50,00
Ändring totalt kapital %
2,12
Kapitalomsättningshast.
0,21
Bruttomarginal %
89,00
Varulagrets oms. hast.
0,02
Rörelsemarginal %
-47,00
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
-36,00
Andel utdelad vinst %
0,00