Om bolaget (ENDO)

Endomines

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,85 %
 • Utv. idag SEK
  +0,10 SEK
 • Köp
  3,60
 • Sälj
  3,64
 • Senast
  3,61
 • Högst
  3,84
 • Lägst
  3,52
 • Antal
  577 195
 • Tid
  14:58:02

Endomines

Endomines bedriver gruvverksamhet med särskild inriktning mot utvinning av guld, men även av övriga mineraler. Störst verksamhet återfinns inom den finska marknaden. Bolaget är verksamma inom hela värdekedjan, från utvinning, förädling till slutlig produkt. Utöver huvudverksamheten samarbetar dotterbolagen Endomines och Kalvinit inom forskning och utveckling. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Saila Miettinen-Lähde
Ordförande
Ingmar Haga
Hemsida
http://www.en...
Bransch
Råvaror
Börsvärde
280 649 220 SEK
Endomines
79 697 340 aktier
Totalt
79 697 340 aktier
Introdatum
2007-06-19

Kommande händelser

2019-08-16
Delårsrapport
2019-11-07
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-16
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 3,50
 • Handlas utan rätt: 2019-07-16
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-06-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ENDO-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-06-14 - 2019-07-11
2019-07-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ENDOMN0119
 • Noteringsperiod: 2019-07-04 - -
2019-06-11
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 4:3
 • Betalt/aktie: 0,33
 • Handlas utan rätt: 2019-06-11
 • Tidsperiod: 2019-06-14 - 2019-07-01
 • Likviddag: -
2019-06-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ENDO-TR
 • Noteringsperiod: 2019-06-14 - 2019-06-25
2019-06-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ENDOMU0119
 • Noteringsperiod: 2019-06-14 - 2019-06-25
2019-06-10
Bolagsstämma
2019-05-10
Ordinarie utdelning Endomines
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-10
Ordinarie utdelning Endomines
 • Utdelning/aktie: 0 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-08
Delårsrapport
2019-02-14
Årsrapport
2018-11-14
Delårsrapport
2018-08-16
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Råvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,07 -1,99 -1,76 -5,37 0,68
Afarak Group Oyj 0,22 -0,86 5,38 11,10 -5,83
Ahlstrom-Munksjö Oyj -1,20 -1,59 -7,13 -0,27 -1,07
Ahlstrom-Munksjö Oyj -1,39 -0,70 -5,72 -1,12 -2,88
Air Liquide SA 0,08 0,61 1,38 3,83 10,60
Akzo Nobel NV -0,97 -0,05 0,13 2,83 5,85
Aperam SA -1,04 0,40 -5,30 -23,65 -38,78
ArcelorMittal SA -1,64 3,06 -2,83 -29,22 -43,98
Arctic Minerals -2,58 1,19 3,03 -5,56 -2,16
Arctic Paper -2,13 -2,39 16,51 9,23 -26,01
Arkema SA -1,48 1,63 3,89 -14,48 -23,47
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-2,60
Räntabilitet eget kapital %
-0,19
Balanslikviditet
0,36
Räntabilitet totalt kapital %
-0,07
Kassalikviditet
0,33
Ändring eget kapital %
4,55
Soliditet %
0,50
Ändring totalt kapital %
2,12
Kapitalomsättningshast.
0,21
Bruttomarginal %
0,89
Varulagrets oms. hast.
0,02
Rörelsemarginal %
-0,47
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
-0,36
Andel utdelad vinst %
-