Om bolaget (ITECH)

I-Tech

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +4,10 %
 • Utv. idag SEK
  +2,40 SEK
 • Köp
  59,60
 • Sälj
  60,80
 • Senast
  60,90
 • Högst
  62,00
 • Lägst
  57,70
 • Antal
  6 790
 • Tid
  16:35:43

I-tech

I-tech är verksamma inom marinteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling av substansmedel som hämmar marin påväxt på fartygsskrov. Utöver kan produkterna användas för olika marina installationer inom fiskodling och offshore. Kunderna återfinns inom den marina färgindustrin och bland övriga aktörer inom sjöfartsindustrin. I-Tech bildades under 2000 och har idag sitt huvudkontor i Mölndal.
VD
Philip Wigren Chaabane
Ordförande
Stefan Sedersten
Hemsida
https://i-tec...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
696 644 734 SEK
I-Tech
11 908 457 aktier
Totalt
11 908 457 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2022-02-23
Årsrapport
2022-05-05
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-10-22
Delårsrapport
2021-08-25
Delårsrapport
2021-05-21
Delårsrapport
2021-05-03
Ordinarie utdelning I-Tech
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-03
 • Utdelningsdag: -
2021-02-24
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 0,81 1,40 -1,76 32,15
10X Genomics Inc 0,70 5,74 10,16 -5,27 20,38
111 Inc -1,07 -4,82 -10,08 -8,90 -19,27
1Life Healthcare Inc -1,40 2,72 1,96 -17,65 -28,64
22nd Century Group Inc -1,01 1,38 -1,35 -5,48 261,70
23andMe Holding Co. 5,55 24,64 29,34 40,07 -
2cureX -4,31 -6,79 8,01 -1,31 1,34
4D Molecular Therapeutics Inc -1,46 1,60 -7,86 33,80 -
4D Pharma PLC -2,51 -3,06 -1,97 -24,38 -
9 Meters Biopharma Inc -1,52 0,00 -2,26 17,12 85,57
908 Devices Inc. 3,84 -0,50 -7,68 5,77 -
Ägare Kapital % Röster %
Pomona-gruppen Aktiebolag 11,40 11,40
Swedbank Robur 7,80 7,80
Handelsbanken Fonder 7,20 7,20
Futur Pension 5,10 5,10
Länsförsäkringar Fonder 5,10 5,10
Stefan Sedersten incl.... 3,80 3,80
Unionen 3,80 3,80
Cliens fonder 3,40 3,40
Andra AP-Fonden 3,30 3,30
Aquamarine Ltd 3,10 3,10
Datum för årsredovisning
2021-10-22
Räntetäckningsgrad
-863,17
Räntabilitet eget kapital %
-5,45
Balanslikviditet
446,88
Räntabilitet totalt kapital %
-4,29
Kassalikviditet
408,49
Ändring eget kapital %
-2,89
Soliditet %
87,42
Ändring totalt kapital %
-2,51
Kapitalomsättningshast.
42,89
Bruttomarginal %
51,29
Varulagrets oms. hast.
9,44
Rörelsemarginal %
-11,10
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-10,00
Andel utdelad vinst %
-