Om bolaget (ITECH)

I-Tech

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +9,65 %
 • Utv. idag SEK
  +5,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  56,80
 • Högst
  57,60
 • Lägst
  53,20
 • Antal
  26 702
 • Tid
  17:29:39

I-tech

I-Tech AB är ett bio-teknologiskt företag baserat in Mölndal och de är ägare till rättigheterna för en bottenfärgsagent som de förser till bottenfärgstillverkare.

VD
Philip Chaabane
Ordförande
Stefan Sedersten
Hemsida
www.i-tech.se
Bransch
Material
Börsvärde
616 858 072 SEK
I-Tech
11 908 457 aktier
Totalt
11 908 457 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-10
Ordinarie utdelning I-Tech
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-10
Delårsrapport
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-02-20
Årsrapport
2018-10-24
Delårsrapport
2018-08-29
Delårsrapport
2018-05-28
Nyintroduktion
 • Värdepapper: ITECH
 • Aktielista : SSE First North Aktier
 • Marknad: StockholmsbörsenFN
 • Introduktionspris: 20,50
2018-05-28
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ITECH
 • Noteringsperiod: 2018-05-28 - -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Almi bolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,96 %
 • Röstandel: 15,96 %
2018-09-30
 • Vem: Cambrex Karlskoga AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,34 %
 • Röstandel: 16,34 %
2018-09-30
 • Vem: Aquamarine Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,12 %
 • Röstandel: 3,12 %
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,22 %
 • Röstandel: 2,22 %
2018-09-30
 • Vem: Bendz, David
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,37 %
 • Röstandel: 2,37 %
2018-09-30
 • Vem: Göran Wessman inkl. bolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,80 %
 • Röstandel: 3,80 %
2018-09-30
 • Vem: Pomona-gruppen Aktiebolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,40 %
 • Röstandel: 11,40 %
2018-09-30
 • Vem: Swedbank Robur
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,36 %
 • Röstandel: 2,36 %
2018-09-30
 • Vem: Stefan Sedersten inkl. bolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,79 %
 • Röstandel: 3,79 %
2018-09-30
 • Vem: Unionen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,78 %
 • Röstandel: 3,78 %
2018-05-31
 • Vem: Almi Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,69 %
 • Röstandel: 2,69 %
2018-05-31
 • Vem: ALMI Invest Västsverige AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,74 %
 • Röstandel: 16,74 %
2018-05-31
 • Vem: Aquamarine Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,80 %
 • Röstandel: 3,80 %
2018-05-31
 • Vem: Bendz, David
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,89 %
 • Röstandel: 2,89 %
2018-05-31
 • Vem: Cambrex Karlskoga AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 19,90 %
 • Röstandel: 19,90 %
2018-05-31
 • Vem: Blå Skrinet AB (Stefan Sedersten)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,55 %
 • Röstandel: 3,55 %
2018-05-31
 • Vem: Pomona-gruppen Aktiebolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,85 %
 • Röstandel: 12,85 %
2018-05-31
 • Vem: Protem Wessman AB (Göran Wessman)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,30 %
 • Röstandel: 1,30 %
2018-05-31
 • Vem: Wigren Chaabane, Philip
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,56 %
 • Röstandel: 1,56 %
2018-05-31
 • Vem: Vicore Pharma Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 21,23 %
 • Röstandel: 21,23 %

Andra bolag i samma bransch (Material)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
Afarak Group Oyj 1,75 -1,45 -2,04 1,88 -16,67
Ahlstrom-Munksjö Oyj -1,84 -2,40 -6,74 -3,62 -20,46
Ahlstrom-Munksjö Oyj -1,07 -2,27 -9,00 -3,86 -22,88
Archelon 1,69 -11,76 -16,67 -14,29 -60,00
Arctic Minerals 0,00 0,29 -1,41 -11,53 -2,24
Arctic Paper -0,30 -3,19 -7,22 -23,39 -32,66
Auriant Mining -1,30 0,44 -1,30 -15,30 -3,40
Avocet Mining PLC 0,00 0,00 -1,89 -18,16 -5,76
Bayn Europe -4,07 -6,29 -9,87 148,25 228,01
aXichem A 2,17 1,91 10,50 -4,99 225,20
Ägare Kapital % Röster %
Cambrex Karlskoga AB 16,34 16,34
Almi bolag 15,96 15,96
Pomona-gruppen Aktiebolag 11,40 11,40
Göran Wessman inkl. bolag 3,80 3,80
Stefan Sedersten inkl.... 3,79 3,79
Unionen 3,78 3,78
Aquamarine Ltd 3,12 3,12
Bendz, David 2,37 2,37
Swedbank Robur 2,36 2,36
Avanza Pension 2,22 2,22
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-