Om bolaget (BODY)

Bodyflight

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,74 %
 • Utv. idag SEK
  +0,06 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,50
 • Högst
  3,50
 • Lägst
  3,40
 • Antal
  544
 • Tid
  17:29:46

Bodyflight Sweden

Bodyflight Sweden är verksamma inom upplevelsebranschen. Bolaget förfogar över vindtunnlar som används för simulering av fallskärmshopp. Aktiviteten erbjuds till allmänheten och övriga intresserade. Utöver återfinns kurser och träningstillfällen där Bodylight erbjuder utbildning inom området, både för unga och gamla. Bolaget startades ursprungligen 2015 och har sitt huvudkontor i Bromma.
VD
Anders Eriksson (tf)
Ordförande
Anna Swanér (tf)
Hemsida
https://sv.bo...
Bransch
Konsument, cyklisk
Börsvärde
42 992 260 SEK
Bodyflight
12 497 750 aktier
Totalt
12 497 750 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-02-28
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-11-28
Delårsrapport
2019-06-24
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: BODY-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-06-24 - 2019-08-30
2019-08-28
Delårsrapport
2019-06-17
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:4
 • Betalt/aktie: 3,15
 • Handlas utan rätt: 2019-06-17
 • Tidsperiod: 2019-06-24 - 2019-07-10
 • Likviddag: -
2019-06-24
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: BODY-TR
 • Noteringsperiod: 2019-06-24 - 2019-07-08
2019-06-11
Extra bolagsstämma
2019-05-31
Delårsrapport
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-03-01
Ordinarie utdelning Bodyflight
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-01
 • Utdelningsdag: -
2019-02-28
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, cyklisk)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,30 -1,11 -0,35 2,83 19,23
1-800-Flowers.Com Inc -0,66 0,20 5,45 11,13 13,64
500.Com Ltd 4,04 -7,09 -18,25 -26,80 -51,02
 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
 • Sälj
A and W Revenue Royalties Income Fund 0,18 -0,26 -2,28 3,33 5,43
AaB 0,00 2,08 5,76 -18,33 -40,96
Abercrombie & Fitch Co -0,06 -2,18 -1,04 -2,01 -19,55
Accor SA 0,48 -3,27 -11,09 -3,87 -1,68
Acorn International Inc -0,44 -2,84 0,61 0,67 -25,83
Actic Group -1,92 -1,54 -2,67 20,85 -31,08
Acushnet Holdings Corp 0,35 -0,16 -2,61 11,29 38,71
Adidas AG -1,80 -5,84 1,47 7,46 45,16
Ägare Kapital % Röster %
Daniel Volle 16,38 16,38
Micha Velasco 12,04 12,04
Stefan Burström 11,16 11,16
Tobias Pontvik 7,15 7,15
Bryggerivägen 16867 Br... 5,62 5,62
Gunnar Magnus Sjöbeck 4,20 4,20
Nordnet Pensionsförsäk... 3,58 3,58
Avanza Pension 2,88 2,88
Live It Group AB 2,86 2,86
Anders Eriksson 2,20 2,20
Datum för årsredovisning
2019-11-28
Räntetäckningsgrad
1,80
Räntabilitet eget kapital %
4,00
Balanslikviditet
0,16
Räntabilitet totalt kapital %
1,00
Kassalikviditet
0,16
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
51,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,24
Bruttomarginal %
55,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
8,00
Kundfordringar oms. hast.
0,04
Nettomarginal %
4,00
Andel utdelad vinst %
-