Om bolaget (BODY)

Bodyflight

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +8,29 %
 • Utv. idag SEK
  +0,30 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,92
 • Högst
  4,50
 • Lägst
  3,70
 • Antal
  6 790
 • Tid
  17:29:57

Bodyflight Sweden

Bodyflight Sweden är verksamma inom upplevelsebranschen. Bolaget förfogar över vindtunnlar som används för simulering av fallskärmshopp. Aktiviteten erbjuds till allmänheten och övriga intresserade. Utöver återfinns kurser och träningstillfällen där Bodylight erbjuder utbildning inom området, både för unga och gamla. Bolaget startades ursprungligen 2015 och har sitt huvudkontor i Bromma.
VD
Markus Wiborg
Ordförande
Anders Eriksson
Hemsida
https://sv.bo...
Bransch
Konsument, cyklisk
Börsvärde
45 241 855 SEK
Bodyflight
9 998 200 aktier
Totalt
9 998 200 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-28
Delårsrapport
2019-11-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-06-17
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:4
 • Betalt/aktie: 3,15
 • Handlas utan rätt: 2019-06-17
 • Tidsperiod: 2019-06-24 - 2019-07-10
 • Likviddag: -
2019-06-24
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: BODY-TR
 • Noteringsperiod: 2019-06-24 - 2019-07-08
2019-06-24
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: BODY-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-06-24 - -
2019-06-11
Extra bolagsstämma
2019-05-31
Delårsrapport
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-03-01
Ordinarie utdelning Bodyflight
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-01
 • Utdelningsdag: -
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-28
Delårsrapport
2018-08-28
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Alexandros Sannergren
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,27 %
 • Röstandel: 2,27 %
2018-09-30
 • Vem: Anders Eriksson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,04 %
 • Röstandel: 2,04 %
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,69 %
 • Röstandel: 2,69 %
2018-09-30
 • Vem: Bryggerivägen 16867 Bromma Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,02 %
 • Röstandel: 7,02 %
2018-09-30
 • Vem: Daniel Volle
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 17,23 %
 • Röstandel: 17,23 %
2018-09-30
 • Vem: Micha Velasco
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,46 %
 • Röstandel: 13,46 %
2018-09-30
 • Vem: Live It Group AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,86 %
 • Röstandel: 2,86 %
2018-09-30
 • Vem: Gunnar Magnus Sjöbeck
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,30 %
 • Röstandel: 5,30 %
2018-09-30
 • Vem: Stefan Burström
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,09 %
 • Röstandel: 11,09 %
2018-09-30
 • Vem: Tobias Pontvik
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,69 %
 • Röstandel: 7,69 %

Andra bolag i samma bransch (Konsument, cyklisk)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,14 -0,02 2,58 -1,03 5,01
AGF B -1,67 3,87 6,50 2,43 23,43
AIK Fotboll B 0,00 -2,82 -2,13 0,73 26,03
AaB -5,23 -1,81 -2,40 -16,84 -45,48
Accor SA -0,23 4,84 14,58 7,27 -10,65
Actic Group 0,43 -3,69 -10,98 -28,13 -45,35
AdCityMedia 2,07 2,93 7,89 13,36 -11,51
Adidas AG 0,60 -0,42 7,52 21,96 48,52
Alma Media Oyj 1,56 6,19 15,19 5,50 -3,55
Amer Sports Oyj 0,00 0,00 0,00 -0,12 42,55
ahaWorld 0,69 -16,57 -20,00 -10,70 -31,29
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-02-28
Räntetäckningsgrad
1,40
Räntabilitet eget kapital %
0,01
Balanslikviditet
0,49
Räntabilitet totalt kapital %
0,00
Kassalikviditet
0,48
Ändring eget kapital %
5,27
Soliditet %
0,60
Ändring totalt kapital %
1,81
Kapitalomsättningshast.
0,21
Bruttomarginal %
0,48
Varulagrets oms. hast.
0,01
Rörelsemarginal %
0,03
Kundfordringar oms. hast.
0,06
Nettomarginal %
0,01
Andel utdelad vinst %
0,00