Om bolaget (BODY)

Bodyflight

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -6,15 %
 • Utv. idag SEK
  -0,28 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  4,27
 • Högst
  4,55
 • Lägst
  4,27
 • Antal
  1 197
 • Tid
  17:29:43

Bodyflight Sweden

Bodyflight Sweden säljer flygupplevelser i en vindtunnel som simulerar fallskärmshopp.

VD
Markus Wiborg
Ordförande
Anders Eriksson
Hemsida
www.bodyfligh...
Bransch
-
Börsvärde
45 491 810 SEK
Bodyflight
9 998 200 aktier
Totalt
9 998 200 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-28
Delårsrapport
2019-08-28
Delårsrapport
2019-11-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-08
Ordinarie utdelning Bodyflight
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: -
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-28
Delårsrapport
2018-08-28
Delårsrapport
2018-05-28
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Alexandros Sannergren
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,27 %
 • Röstandel: 2,27 %
2018-09-30
 • Vem: Bryggerivägen 16867 Bromma Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,02 %
 • Röstandel: 7,02 %
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,69 %
 • Röstandel: 2,69 %
2018-09-30
 • Vem: Anders Eriksson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,04 %
 • Röstandel: 2,04 %
2018-09-30
 • Vem: Daniel Volle
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 17,23 %
 • Röstandel: 17,23 %
2018-09-30
 • Vem: Gunnar Magnus Sjöbeck
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,30 %
 • Röstandel: 5,30 %
2018-09-30
 • Vem: Stefan Burström
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,09 %
 • Röstandel: 11,09 %
2018-09-30
 • Vem: Live It Group AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,86 %
 • Röstandel: 2,86 %
2018-09-30
 • Vem: Micha Velasco
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,46 %
 • Röstandel: 13,46 %
2018-09-30
 • Vem: Tobias Pontvik
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,69 %
 • Röstandel: 7,69 %
Ägare Kapital % Röster %
Daniel Volle 17,23 17,23
Micha Velasco 13,46 13,46
Stefan Burström 11,09 11,09
Tobias Pontvik 7,69 7,69
Bryggerivägen 16867 Br... 7,02 7,02
Gunnar Magnus Sjöbeck 5,30 5,30
Live It Group AB 2,86 2,86
Avanza Pension 2,69 2,69
Alexandros Sannergren 2,27 2,27
Anders Eriksson 2,04 2,04
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
0,49
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
0,48
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
60,35
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
157,19
Rörelsemarginal %
3,21
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
0,19
Andel utdelad vinst %
0,00