Om bolaget (OVZON)

Ovzon

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,14 %
 • Utv. idag SEK
  -1,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  68,70
 • Högst
  70,40
 • Lägst
  68,00
 • Antal
  33 310
 • Tid
  17:29:41

Ovzon

Ovzon är ett teknikbolag. Idag tillhandahåller bolaget satellitbaserade lösningar för olika bredbandstjänster. Tjänsterna används för att underlätta uppkoppling och överföring av data. Kunderna återfinns huvudsakligen bland myndigheter, försvarsorganisationer, media och NGO verksamheter. Bolaget grundades under 2006 och har sitt huvudkontor i Solna.
VD
Magnus René
Ordförande
Anders Björkman
Hemsida
https://www.o...
Bransch
Kommunikation
Börsvärde
3 246 377 097 SEK
Ovzon
38 797 879 aktier
Totalt
46 244 688 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-10-21
Delårsrapport
2021-02-19
Årsrapport

Tidigare händelser

2020-08-18
Delårsrapport
2020-05-18
Extra bolagsstämma
2020-04-28
Delårsrapport
2020-04-02
Ordinarie utdelning Ovzon
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-02
 • Utdelningsdag: -
2020-04-01
Bolagsstämma
2020-02-19
Årsrapport
2019-11-15
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Kommunikation)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,00 0,04 4,01 3,73 6,80
1&1 Drillisch AG -2,27 -5,08 9,54 -18,82 -40,03
36kr Holdings Inc -7,17 4,01 5,56 -21,70 -
5th Planet Games -0,42 10,75 -6,69 -29,46 101,53
A. H. Belo Corp -1,41 -4,11 0,72 -23,50 -60,56
A3 Allmänna IT- och Telekom. 0,00 0,00 1,83 41,82 25,81
Activision Blizzard Inc 0,07 -2,15 -1,56 -0,78 44,42
AcuityAds Holdings Inc 3,43 -1,86 21,26 126,88 234,92
Adevinta -1,27 -4,11 7,72 12,71 61,58
Adventure Box Technology 0,78 -7,53 -3,73 40,22 -
Adverty -4,78 -12,36 -1,24 35,46 -60,86
Ägare Kapital % Röster %
Öresund 14,30 14,30
Bure Equity 13,70 13,70
AFA Försäkring 11,10 11,10
OverHorizon PLC 8,80 8,80
Handelsbanken 4,20 4,20
AB Stena Finans 3,90 3,90
Pension, Futur 3,90 3,90
Catella Fonder 3,50 3,50
Handelsbanken Fonder 3,40 3,40
SEB AB, Luxembourg Bra... 2,30 2,30
Datum för årsredovisning
2020-08-18
Räntetäckningsgrad
140,57
Räntabilitet eget kapital %
0,28
Balanslikviditet
804,15
Räntabilitet totalt kapital %
0,64
Kassalikviditet
769,91
Ändring eget kapital %
76,16
Soliditet %
93,81
Ändring totalt kapital %
75,58
Kapitalomsättningshast.
14,97
Bruttomarginal %
51,64
Varulagrets oms. hast.
13,13
Rörelsemarginal %
1,78
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
4,27
Andel utdelad vinst %
-