Om bolaget (ODD)

Odd Molly International

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,43 %
 • Utv. idag SEK
  -0,08 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  5,52
 • Högst
  5,98
 • Lägst
  5,52
 • Antal
  5 730
 • Tid
  17:29:37

Odd Molly

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom framför allt externa återförsäljare . I slutet av 2014 hade Odd Molly sex egna butiker i Sverige och en webbshop som når kunder i 30 länder i Europa och USA.

VD
Jennie Högstedt Björk
Ordförande
Patrik Tillman
Hemsida
www.oddmolly.com
Bransch
Sällanköpsvaror- och tjänster
Börsvärde
83 247 108 SEK
Odd Molly International
14 865 555 aktier
Totalt
14 865 555 aktier
Introdatum
2007-06-18

Kommande händelser

2019-05-23
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 2:3
 • Betalt/aktie: 4,20
 • Handlas utan rätt: 2019-05-23
 • Tidsperiod: 2019-05-28 - 2019-06-11
 • Likviddag: -
2019-08-17
Delårsrapport
2019-10-25
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-08
Ordinarie utdelning Odd Molly International
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: -
2019-05-07
Delårsrapport
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-02-14
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-08-16
Delårsrapport
2018-05-30
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ODD-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-05-30 - 2018-07-04
2018-05-23
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:3
 • Betalt/aktie: 14,00
 • Handlas utan rätt: 2018-05-23
 • Tidsperiod: 2018-05-30 - 2018-06-13
 • Likviddag: -
2018-05-24
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:3
 • Betalt/aktie: 14,00
 • Handlas utan rätt: 2018-05-24
 • Tidsperiod: 2018-05-30 - 2018-06-13
 • Likviddag: -
2018-05-30
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ODD-TR
 • Noteringsperiod: 2018-05-30 - 2018-06-11
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
181 709 000
Immateriella anläggningstillgångar 4 484 000
Materiella anläggningstillgångar 13 036 000
Finansiella anläggningstillgångar 1 131 000
Summa anläggningstillgångar 18 651 000
Kassa och bank 17 050 000
Summa omsättningstillgångar 163 058 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 91 002 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 2 957 000
Kortfristiga skulder 87 750 000
Årets resultat -6 266 000
Total fakturering 432 118 000
Rörelseresultat -4 480 000
Summa finansnetto -355 000
Resultat efter finansiella poster -4 835 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-04-30
 • Vem: M2 Capital Management AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 18,91 %
 • Röstandel: 18,91 %
2019-04-30
 • Vem: Christer Andersson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,55 %
 • Röstandel: 9,55 %
2019-04-30
 • Vem: New Moon Förvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,45 %
 • Röstandel: 9,45 %
2019-04-30
 • Vem: New Moon Förvaltning AB
 • Antal: 842 471
 • Aktiekapital: 9,44 %
 • Röstandel: 9,44 %
2018-07-11
 • Vem: Swedbank AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,02 %
 • Röstandel: 9,02 %
2018-06-29
 • Vem: Swedbank AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,53 %
 • Röstandel: 3,53 %

Andra bolag i samma bransch (Sällanköpsvaror- och tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
5th Planet Games 30,11 52,67 27,22 -9,13 -66,52
AAK 0,60 -2,46 11,23 17,15 27,47
Agromino 0,00 -1,09 -3,70 8,66 2,82
Altia Oyj 0,56 -1,10 -8,17 -3,62 -20,20
Amer Sports Oyj -0,67 -0,02 -9,13 0,81 48,53
Apetit Oyj 3,49 2,30 3,73 -3,47 -35,04
Aqua Bio Technology -3,10 -4,58 -6,72 -3,85 -61,54
Arcus 1,90 -0,79 -2,34 -5,90 -9,42
Atari SDB -2,29 -9,04 - - -
Atria Oyj A -0,96 -2,30 -20,72 -9,17 -37,13
Ägare Kapital % Röster %
M2 Capital Management AB 20,01 20,01
Kattvik Financial Serv... 16,97 16,97
A.T.V Holding AB 10,12 10,12
New Moon Förvaltning AB 10,01 10,01
Rite Ventures 4,28 4,28
Oedling Systems AB 3,16 3,16
Björn Bengtsson 3,01 3,01
AMF Aktiefond Småbolag 2,35 2,35
Jan-Olof Olson 2,23 2,23
Michael Löfman 2,11 2,11
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-48,85
Räntabilitet eget kapital %
-64,20
Balanslikviditet
1,73
Räntabilitet totalt kapital %
-34,83
Kassalikviditet
0,79
Ändring eget kapital %
-16,92
Soliditet %
46,52
Ändring totalt kapital %
-10,56
Kapitalomsättningshast.
2,02
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
4,31
Rörelsemarginal %
-17,47
Kundfordringar oms. hast.
8,94
Nettomarginal %
-15,41
Andel utdelad vinst %
-