Om bolaget (PRT)

PermRock Royalty Trust

 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
  Sälj
 • Utv. idag %
  +3,10 %
 • Utv. idag USD
  +0,22 USD
 • Köp
  6,68
 • Sälj
  8,50
 • Senast
  7,32
 • Högst
  7,33
 • Lägst
  7,05
 • Antal
  58 030
 • Tid
  22:00:05

PermRock Royalty Trust

PermRock Royalty Trust är en lagreglerad fond som har ett oavbrutet intresse av att förvärva, utveckla och driva olje- och naturgasfyndigheter. Fonden är engagerad i fyndigheter i Texas och New Mexico. PermRock Royalty Trust är verksam i USA och har sitt huvudkontor i Fort Worth, Texas.
VD
Marshall J. Eves
Ordförande
Marshall J. Eves
Hemsida
http://www.pe...
Bransch
Energi
Börsvärde
0
PermRock Royalty Trust
12 165 732 aktier
Totalt
12 165 732 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-10-28
Ordinarie utdelning PermRock Royalty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,05345 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-28
 • Utdelningsdag: 2021-11-15

Tidigare händelser

2021-09-29
Ordinarie utdelning PermRock Royalty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,050109 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-29
 • Utdelningsdag: 2021-10-15
2021-08-30
Ordinarie utdelning PermRock Royalty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,062192 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-30
 • Utdelningsdag: 2021-09-15
2021-07-29
Ordinarie utdelning PermRock Royalty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,060425 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-29
 • Utdelningsdag: 2021-08-13
2021-06-29
Ordinarie utdelning PermRock Royalty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,06069 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-29
 • Utdelningsdag: 2021-07-14
2021-05-27
Ordinarie utdelning PermRock Royalty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,055801 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-27
 • Utdelningsdag: 2021-06-14
2021-05-17
Delårsrapport
2021-04-29
Ordinarie utdelning PermRock Royalty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,044638 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-29
 • Utdelningsdag: 2021-05-14
2021-03-30
Ordinarie utdelning PermRock Royalty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,046543 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-30
 • Utdelningsdag: 2021-04-14
2021-03-31
Årsrapport
2021-02-25
Ordinarie utdelning PermRock Royalty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,023704 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-25
 • Utdelningsdag: 2021-03-12
2021-01-28
Ordinarie utdelning PermRock Royalty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,01593 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-28
 • Utdelningsdag: 2021-02-12
2020-12-30
Ordinarie utdelning PermRock Royalty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,014914 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-15
2020-11-27
Ordinarie utdelning PermRock Royalty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,020383 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-27
 • Utdelningsdag: 2020-12-14
2020-10-29
Ordinarie utdelning PermRock Royalty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,013487 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-29
 • Utdelningsdag: 2020-11-16
2020-11-16
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,02 1,61 1,54 -1,50 29,06
Adams Resources & Energy Inc 0,65 -0,58 2,31 15,53 45,12
Advantage Energy Ltd 4,28 0,79 5,84 27,82 179,30
Aemetis Inc 0,55 9,97 35,78 105,56 396,52
Africa Energy Corp 13,33 9,68 23,64 30,77 -42,37
Africa Energy Corp -1,04 -4,46 0,00 24,56 -46,15
Africa Oil 0,50 -2,44 22,70 61,29 106,19
Africa Oil 0,73 -4,17 25,11 63,28 111,25
Akastor -0,16 5,71 10,35 3,11 -14,88
Aker 1,38 2,47 20,64 28,29 107,56
Aker BP -0,83 0,48 27,70 37,38 121,40
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-