Om bolaget (ESENSE)

Enersense International Oyj

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -4,21 %
 • Utv. idag EUR
  -0,08 EUR
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,82
 • Högst
  1,82
 • Lägst
  1,82
 • Antal
  150
 • Tid
  17:29:42

Enersense

VD
Jussi Holopainen
Ordförande
-
Hemsida
www.enersense.eu
Bransch
-
Börsvärde
11 300 685 EUR
Enersense International Oyj
5 947 729 aktier
Totalt
5 947 729 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-11
Ordinarie utdelning Enersense International Oyj
 • Utdelning/aktie: 0,00 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-11
 • Utdelningsdag: -
2019-04-10
Bolagsstämma
2019-03-15
Årsrapport
2018-09-03
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-