Om bolaget (FLUI)

Fluicell

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,80 %
 • Utv. idag SEK
  -0,06 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  7,48
 • Högst
  8,22
 • Lägst
  7,30
 • Antal
  13 459
 • Tid
  17:29:44

Fluicell

Fluicell AB är en leverantör av encells forskningsverktyg för biomedicin, läkemedelsutveckling och bioprinting. Bolagets produkter omfattar Biopen och Dynaflow.

VD
Victoire Viannay
Ordförande
Stefan Tilk
Hemsida
www.fluicell.com
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
56 436 673 SEK
Fluicell
7 484 970 aktier
Totalt
7 484 970 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-21
Delårsrapport
2019-11-20
Delårsrapport
2020-02-19
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-15
Delårsrapport
2019-05-09
Ordinarie utdelning Fluicell
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: -
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-02-15
Årsrapport
2018-11-21
Delårsrapport
2018-08-17
Delårsrapport
2018-05-30
Ordinarie utdelning Fluicell
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-30
 • Utdelningsdag: -
2018-05-29
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Alar Ainla
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,51 %
 • Röstandel: 3,51 %
2018-06-30
 • Vem: Aldo Jesorka
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,71 %
 • Röstandel: 3,71 %
2018-06-30
 • Vem: Gavin Jeffries, privat och genom bolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,34 %
 • Röstandel: 3,34 %
2018-06-30
 • Vem: Almi Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,02 %
 • Röstandel: 4,02 %
2018-06-30
 • Vem: Modelio Equity AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,72 %
 • Röstandel: 6,72 %
2018-06-30
 • Vem: ALMI Invest Västsverige AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,48 %
 • Röstandel: 5,48 %
2018-06-30
 • Vem: Danielsson Group AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,52 %
 • Röstandel: 2,52 %
2018-06-30
 • Vem: Carljohan Lagervall AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,72 %
 • Röstandel: 5,72 %
2018-06-30
 • Vem: Mangold Fondkommission AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,58 %
 • Röstandel: 2,58 %
2018-06-30
 • Vem: Quiq Distribution Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,07 %
 • Röstandel: 7,07 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
2cureX -1,76 3,09 13,61 2,58 108,75
A1M Pharma 3,24 -3,04 1,83 -3,88 -72,74
ADDvise Group A -3,80 -7,32 -24,00 -20,00 -29,30
ADDvise Group B 0,00 5,56 -5,00 21,79 -45,13
ALK-Abelló B 1,07 5,57 39,17 47,28 49,90
Acarix 1,59 -7,84 20,16 2,29 -47,90
Active Biotech 2,28 0,00 -5,42 -17,59 16,30
AddLife B 1,53 5,56 5,98 27,88 38,18
AdderaCare 0,54 -1,06 3,60 49,00 -2,86
Aino Health -0,65 -5,95 -16,73 103,56 -25,16
Ägare Kapital % Röster %
Quiq Distribution Hold... 7,07 7,07
Modelio Equity AB (publ) 6,72 6,72
Carljohan Lagervall AB 5,72 5,72
ALMI Invest Västsverig... 5,48 5,48
Almi Invest AB 4,02 4,02
Aldo Jesorka 3,71 3,71
Alar Ainla 3,51 3,51
Gavin Jeffries, privat... 3,34 3,34
Mangold Fondkommission AB 2,58 2,58
Danielsson Group AB 2,52 2,52
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-7 349,00
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
9,25
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
8,89
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
89,99
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
1,31
Rörelsemarginal %
-1 205,38
Kundfordringar oms. hast.
122,60
Nettomarginal %
-1 199,02
Andel utdelad vinst %
-