Om bolaget (NORDIC)

Nordic Shipholding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag DKK
  +0,000 DKK
 • Köp
  0,480
 • Sälj
  0,498
 • Senast
  0,480
 • Högst
  0,480
 • Lägst
  0,480
 • Antal
  150
 • Tid
  09:00:02

Nordic Shipholding

Nordic Shipholding är ett rederi. Idag transporterar bolaget huvudsakligen olja, bensin, och diverse kemikalier, både via egna flottor men även i samarbete med andra aktörer på marknaden. Flottorna består mestadels av produkttankfartyg, handelsfartyg, samt LR1 flottor i olika storlekar. Bolaget grundades under 1984 och har sitt huvudkontor i Köpenhamn.
VD
Philip Clausius
Ordförande
Knud Pontoppidan
Hemsida
http://www.no...
Bransch
Industri
Börsvärde
194 956 033 DKK
Nordic Shipholding
406 158 403 aktier
Totalt
406 158 403 aktier
Introdatum
2007-06-12

Kommande händelser

2019-11-27
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-21
Delårsrapport
2019-05-22
Delårsrapport
2019-04-26
Ordinarie utdelning Nordic Shipholding
 • Utdelning/aktie: 0,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-03-28
Årsrapport
2018-11-21
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-08-21
Räntetäckningsgrad
-0,93
Räntabilitet eget kapital %
-60,00
Balanslikviditet
2,60
Räntabilitet totalt kapital %
-13,00
Kassalikviditet
1,68
Ändring eget kapital %
-54,00
Soliditet %
10,00
Ändring totalt kapital %
0,00
Kapitalomsättningshast.
0,33
Bruttomarginal %
58,00
Varulagrets oms. hast.
0,28
Rörelsemarginal %
-19,00
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
-39,00
Andel utdelad vinst %
-