Om bolaget (MISE)

Misen Energy

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,74 %
 • Utv. idag SEK
  +0,03 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  4,08
 • Högst
  4,08
 • Lägst
  3,82
 • Antal
  37 808
 • Tid
  17:29:49

Misen Energy

Misen Energy är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag vars affärsidé är att identifiera och utveckla olje- och gasfält. Bolagets strategi är att hitta undervärderade fält med behov av kapital för att få igång produktion. Oljan skall sedan säljas såväl på den lokala som den globala marknaden. Bolagets huvudkontor är idag beläget i Göteborg.
VD
Göran Wolff
Ordförande
Andrius Smaliukas
Hemsida
http://www.mi...
Bransch
Energi
Börsvärde
587 526 299 SEK
Misen Energy
145 068 222 aktier
Totalt
145 068 222 aktier
Introdatum
2007-06-12

Kommande händelser

2021-05-28
Delårsrapport
2021-08-31
Delårsrapport
2021-11-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-04-29
Ordinarie utdelning Misen Energy
 • Utdelning/aktie: 0,40 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-29
 • Utdelningsdag: 2021-05-17
2021-04-28
Bolagsstämma
2021-02-26
Årsrapport
2020-11-30
Delårsrapport
2020-08-31
Delårsrapport
2020-06-05
Ordinarie utdelning Misen Energy
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-05
 • Utdelningsdag: -
2020-06-04
Bolagsstämma
2020-05-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,86 -0,68 -1,35 11,60 43,64
Abraxas Petroleum Corp -3,14 9,09 -11,84 -43,90 -51,22
Adams Resources & Energy Inc -1,06 0,79 3,33 -5,20 -7,62
Advantage Oil & Gas Ltd -0,27 6,73 11,62 42,02 83,42
Aemetis Inc 20,94 -0,73 -35,26 54,14 1 519,22
Africa Energy Corp -1,89 6,12 -5,45 -13,33 36,84
Africa Energy Corp -2,37 5,95 -0,27 -10,54 24,55
Africa Oil -1,60 0,82 0,82 -4,65 13,89
Africa Oil -1,86 -0,82 2,75 0,48 12,42
Akastor -0,37 -2,73 -12,15 -13,71 37,89
Aker 1,62 -2,03 -6,56 -9,91 119,23
Ägare Kapital % Röster %
Dimitrios Dimitriadis 29,60 29,60
Norchamo Ltd, CY 29,60 29,60
Panagiotis Kinanis 18,30 18,30
TCT Holding AB 11,30 11,30
Forest Walkway AB 8,60 8,60
Datum för årsredovisning
2021-02-26
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
267,03
Balanslikviditet
135,41
Räntabilitet totalt kapital %
69,83
Kassalikviditet
135,41
Ändring eget kapital %
-464,60
Soliditet %
26,16
Ändring totalt kapital %
5 086,71
Kapitalomsättningshast.
0,01
Bruttomarginal %
1 322 410,53
Varulagrets oms. hast.
78,95
Rörelsemarginal %
895 923,68
Kundfordringar oms. hast.
5 897,37
Nettomarginal %
895 563,16
Andel utdelad vinst %
0,00