Om bolaget (MISE)

Misen Energy

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +12,82 %
 • Utv. idag SEK
  +0,125 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,10
 • Högst
  1,10
 • Lägst
  1,07
 • Antal
  10 515
 • Tid
  17:29:32

Misen Energy

Misen Energy är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag vars affärsidé är att identifiera och utveckla olje- och gasfält. Bolagets strategi är att hitta undervärderade fält med behov av kapital för att få igång produktion. Oljan skall sedan säljas såväl på den lokala som den globala marknaden. Bolagets huvudkontor är idag beläget i Göteborg.
VD
Göran Wolff
Ordförande
Andrius Smaliukas
Hemsida
http://www.mi...
Bransch
Energi
Börsvärde
141 441 516 SEK
Misen Energy
145 068 222 aktier
Totalt
145 068 222 aktier
Introdatum
2007-06-12

Kommande händelser

2019-08-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-31
Delårsrapport
2019-05-10
Ordinarie utdelning Misen Energy
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-30
Delårsrapport
2018-08-31
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,58 -0,79 -6,82 -5,94 -5,70
ADS Crude Carriers 2,16 -6,44 -10,00 -5,50 -
Advantage Oil & Gas Ltd 0,63 -3,03 -7,51 -26,27 -58,55
Africa Energy Corp -2,50 -4,88 -7,14 -13,33 14,71
Africa Energy Corp 1,53 -3,82 -11,41 -11,08 19,67
Africa Oil -0,88 0,00 -8,94 -5,08 -4,27
Africa Oil -1,22 0,75 -8,94 -5,26 -2,53
African Petroleum Corporation -0,39 -9,79 4,54 13,04 -6,97
Akastor -3,43 -9,63 -14,35 -28,00 -41,37
Aker BP 1,17 -2,44 -13,44 -16,84 -17,69
Aker Solutions 1,30 -3,00 -19,81 -36,50 -53,65
Ägare Kapital % Röster %
Dimitrios Dimitriadis 29,60 29,60
Norchamo Ltd, CY 29,60 29,60
Blankbank Investment L... 18,30 18,30
TCT Holding AB 11,40 11,40
Forest Walkway AB 9,10 9,10
Datum för årsredovisning
2019-05-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
21,00
Balanslikviditet
0,39
Räntabilitet totalt kapital %
-97,00
Kassalikviditet
0,39
Ändring eget kapital %
-4,00
Soliditet %
-149,00
Ändring totalt kapital %
0,27
Kapitalomsättningshast.
0,02
Bruttomarginal %
1 238,00
Varulagrets oms. hast.
0,34
Rörelsemarginal %
-1 318,00
Kundfordringar oms. hast.
29,48
Nettomarginal %
-4 000,00
Andel utdelad vinst %
-