Om bolaget (TCAB B)

Tectona Capital B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  1,65
 • Sälj
  1,98
 • Senast
  1,69
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  10:58:17

Tectona Capital

Tectona Capital är ett investmentbolag inriktade mot fastighetsinvesteringar. Bolaget fokuserar på att förvärva fastigheter i större städer för att sedan bygga om dessa till mindre uthyrningslägenheter, som sedan hyrs ut. Verksamheten bedrivs via bolagets dotterbolag, med vardera affärsinriktning, där störst fokus återfinns på Panamas fastighetsmarknad. Bolaget grundades under 2006 och har huvudkontor i Stockholm.
VD
Johan Skålén
Ordförande
Jason Tummings
Hemsida
http://www.te...
Bransch
-
Börsvärde
23 703 678 SEK
Tectona Capital B
12 354 116 aktier
Totalt
14 025 845 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-12
Ordinarie utdelning Tectona Capital B
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: -
2019-04-11
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Johan Skålén via Kapte... 27,60 50,80
Klas Högberg via Kakev AB 9,00 4,30
Nicklas Jörgensen 8,50 11,10
Bengt Thorn direkt och... 5,80 8,30
Jason Tummings via Pic... 3,20 2,60
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-