Om bolaget (ASTG MTF B)

Advanced Stabilized Technologies Group B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,000 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,028
 • Högst
  0,029
 • Lägst
  0,028
 • Antal
  105 985
 • Tid
  17:29:46

Advanced Stabilized

VD
Ulf Sundqvist (tf)
Ordförande
Claes Lindqvist
Hemsida
www.astg.se
Bransch
-
Börsvärde
20 447 554 SEK
Advanced Stabilized Technologies Group B
700 739 594 aktier
Totalt
700 739 594 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-06-20
Ordinarie utdelning Advanced Stabilized Technologies Group B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-20
 • Utdelningsdag: -

Tidigare händelser

2018-06-19
Bolagsstämma
2018-02-05
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ASTG-MTF-BT
 • Noteringsperiod: 2018-02-05 - 2018-03-26
2018-03-22
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,06
 • Handlas utan rätt: 2018-03-22
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-01-31
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 0,06
 • Handlas utan rätt: 2018-01-31
 • Tidsperiod: 2018-02-05 - 2018-02-19
 • Likviddag: -
2018-02-05
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ASTG-MTF-TR
 • Noteringsperiod: 2018-02-05 - 2018-02-15
2018-01-24
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Reidar Östman o fam/bol 27,60 27,60
Gunnar Zyk 5,90 5,90
JanAxel Näsman fam o bol 5,60 5,60
Johannes Svensson 5,40 5,40
Avanza Pension (Avanza... 5,30 5,30
Henrik von Essen fam o... 4,60 4,60
Nordnet Pensionsförsäk... 3,20 3,20
Ulf Adelgren 3,00 3,00
Andreas Adelgren 2,80 2,80
Johan Jernberg 2,60 2,60
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-