Om bolaget (OXSQ)

Oxford Square Capital Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,01 %
 • Utv. idag USD
  +0,05 USD
 • Köp
  4,98
 • Sälj
  5,03
 • Senast
  5,00
 • Högst
  5,03
 • Lägst
  4,91
 • Antal
  250 199
 • Tid
  22:00:03

Oxford Square Capital

Oxford Square Capital fungerar som ett slutet och icke-diversifierat förvaltningsbolag. Bolaget engagerar sig i att tillhandahålla kapital till etablerade företag, investera i banklån och inköp av skuld- och aktiepapper av säkerställda låneåtaganden. Bolaget är verksamt och har sina kunder i USA. Oxford Square Capital grundades 2003 och har sitt huvudkontor i Connecticut, USA.
VD
Jonathan H. Cohen
Ordförande
Steven P. Novak
Hemsida
https://ir.ox...
Bransch
Finans
Börsvärde
245 509 921 USD
Oxford Square Capital Corp
49 597 964 aktier
Totalt
49 597 964 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-13
Ordinarie utdelning Oxford Square Capital Corp
 • Utdelning/aktie: 0,035 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-13
 • Utdelningsdag: 2021-05-28
2021-06-15
Ordinarie utdelning Oxford Square Capital Corp
 • Utdelning/aktie: 0,035 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-15
 • Utdelningsdag: 2021-06-30
2021-07-15
Ordinarie utdelning Oxford Square Capital Corp
 • Utdelning/aktie: 0,035 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-15
 • Utdelningsdag: 2021-07-30
2021-08-16
Ordinarie utdelning Oxford Square Capital Corp
 • Utdelning/aktie: 0,035 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-16
 • Utdelningsdag: 2021-08-31
2021-09-15
Ordinarie utdelning Oxford Square Capital Corp
 • Utdelning/aktie: 0,035 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-15
 • Utdelningsdag: 2021-09-30

Tidigare händelser

2021-04-15
Ordinarie utdelning Oxford Square Capital Corp
 • Utdelning/aktie: 0,035 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-15
 • Utdelningsdag: 2021-04-30
2021-03-16
Ordinarie utdelning Oxford Square Capital Corp
 • Utdelning/aktie: 0,035 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-16
 • Utdelningsdag: 2021-03-31
2021-02-11
Ordinarie utdelning Oxford Square Capital Corp
 • Utdelning/aktie: 0,035 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-11
 • Utdelningsdag: 2021-02-26
2021-01-14
Ordinarie utdelning Oxford Square Capital Corp
 • Utdelning/aktie: 0,035 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-14
 • Utdelningsdag: 2021-01-29
2020-12-15
Ordinarie utdelning Oxford Square Capital Corp
 • Utdelning/aktie: 0,035 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-15
 • Utdelningsdag: 2020-12-31
2020-11-12
Ordinarie utdelning Oxford Square Capital Corp
 • Utdelning/aktie: 0,035 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-12
 • Utdelningsdag: 2020-11-30
2020-10-15
Ordinarie utdelning Oxford Square Capital Corp
 • Utdelning/aktie: 0,035 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-15
 • Utdelningsdag: 2020-10-30
2020-10-27
Delårsrapport
2020-09-15
Ordinarie utdelning Oxford Square Capital Corp
 • Utdelning/aktie: 0,035 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-09-15
 • Utdelningsdag: 2020-09-30
2020-08-14
Ordinarie utdelning Oxford Square Capital Corp
 • Utdelning/aktie: 0,035 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-14
 • Utdelningsdag: 2020-08-31
2020-08-24
Bolagsstämma
2020-07-16
Ordinarie utdelning Oxford Square Capital Corp
 • Utdelning/aktie: 0,035 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-07-16
 • Utdelningsdag: 2020-07-31
2020-07-28
Delårsrapport
2020-06-12
Ordinarie utdelning Oxford Square Capital Corp
 • Utdelning/aktie: 0,067 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-12
 • Utdelningsdag: 2020-06-30
2020-05-13
Ordinarie utdelning Oxford Square Capital Corp
 • Utdelning/aktie: 0,067 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-13
 • Utdelningsdag: 2020-05-29
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 1,28 0,43 13,12 44,58
180 Degree Capital Corp 0,69 -0,55 -2,67 5,65 50,00
1st Constitution Bancorp 0,53 1,07 3,56 7,39 45,95
1st Source Corp 1,01 2,21 3,62 11,98 48,88
360 DigiTech Inc 0,51 -4,98 -10,58 -8,72 178,14
49 North Resources Inc 0,00 -7,14 -7,14 -27,78 85,71
A-Mark Precious Metals Inc 3,74 1,97 1,89 28,98 158,22
ABG Sundal Collier Holding 0,00 0,24 -9,86 13,96 127,30
ABN Amro Bank NV 0,92 1,73 3,73 29,82 61,18
Aareal Bank AG 1,30 -0,13 -4,48 27,99 55,88
Aberdeen International Inc 15,63 5,71 -28,85 -22,92 516,67
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-