Om bolaget (AGILC)

Agillic

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,04 %
 • Utv. idag DKK
  -0,20 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  19,10
 • Högst
  19,30
 • Lägst
  19,10
 • Antal
  1 235
 • Tid
  16:59:59

Agillic

Agillic är ett IT-bolag. Bolaget utvecklar digitala plattformar där kunden använder plattformen för att lättare interagera med sina befintliga kunder. Produkten fungerar som en kunddatabas och innehåller diverse funktioner, med visionen att underlätta kommunikationen med kunderna, samt underlätta uppföljning och segmentering av kundgrupper. Bolaget har sitt huvudkontor i Köpenhamn.
VD
Emre Gürsoy
Ordförande
Johnny Emil Søbaek Henriksen
Hemsida
https://agill...
Bransch
Teknik
Börsvärde
182 105 671 DKK
Agillic
9 435 527 aktier
Totalt
9 435 527 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-10-22
Delårsrapport
2020-08-20
Delårsrapport
2020-04-30
Delårsrapport
2020-03-25
Ordinarie utdelning Agillic
 • Utdelning/aktie: 0,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-25
 • Utdelningsdag: -
2020-03-24
Bolagsstämma
2020-02-20
Årsrapport
2019-10-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,20 -0,84 1,35 2,18 5,45
01 Communique Laboratory Inc 1,32 -2,53 71,11 92,50 413,33
1911 Gold Corp 1,85 -16,67 -19,12 -12,70 111,54
21Vianet Group Inc -3,36 -0,75 17,06 7,76 198,13
24SevenOffice -1,50 3,14 9,44 27,92 138,07
3D Systems Corp -6,93 13,31 62,29 12,81 -11,55
48North Cannabis Corp -2,94 6,45 -8,33 -23,26 -72,95
8x8 Inc -0,12 1,14 12,00 0,96 -11,81
9F Inc -4,14 54,32 69,51 -30,15 -88,04
A10 Networks Inc 0,00 -2,18 5,75 -3,76 10,82
AAC Clyde Space 1,93 -4,60 2,83 -12,37 -38,84
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-