Om bolaget (NP3 PREF)

NP3 Fastigheter Pref

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,82 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,280 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  34,480
 • Högst
  34,965
 • Lägst
  34,230
 • Antal
  4 398
 • Tid
  17:29:37

NP3 Fastigheter

NP3 är ett fastighetsbolag som äger fastigheter i Norra Sverige. NP3:s fastighetsbestånd utgörs av kommersiella fastigheter i norra Sverige. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Sundsvall är det största marknadsområdet motsvarande 29 procent av fastighetsvärdet och 32 procent av hyresvärdet. Handel utgör den största fastighetskategorin motsvarande 41 procent av fastighetsvärdet och 36 procent av hyresvärdet.

VD
Anders Nelvig
Ordförande
Anders Nilsson
Hemsida
www.np3fastig...
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
3 385 316 335 SEK
NP3 Fastigheter Pref
10 867 789 aktier
NP3 Fastigheter
54 338 946 aktier
Totalt
65 206 735 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-10-24
Delårsrapport
2018-10-30
Ordinarie utdelning NP3 Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-30
 • Utdelningsdag: 2018-11-05
2019-01-30
Ordinarie utdelning NP3 Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-30
 • Utdelningsdag: 2019-02-05
2019-04-29
Ordinarie utdelning NP3 Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: 2019-05-06

Tidigare händelser

2018-07-30
Ordinarie utdelning NP3 Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-30
 • Utdelningsdag: 2018-08-03
2018-07-13
Delårsrapport
2018-05-03
Ordinarie utdelning NP3 Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 2,70 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-03
 • Utdelningsdag: 2018-05-09
2018-04-27
Ordinarie utdelning NP3 Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-27
 • Utdelningsdag: 2018-05-04
2018-05-02
Delårsrapport
2018-05-02
Bolagsstämma
2018-03-12
Nyintroduktion
 • Värdepapper: NP3-PREF
 • Aktielista : Mid Cap Stockholm
 • Marknad: Stockholmsbörsen
 • Introduktionspris: -
2018-03-12
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NP3-PREF
 • Noteringsperiod: 2018-03-12 - -
2018-02-13
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NP3-PREF-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-02-13 - 2018-03-05
2018-02-07
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:5
 • Betalt/aktie: 26,50
 • Handlas utan rätt: 2018-02-07
 • Tidsperiod: 2018-02-12 - 2018-02-28
 • Likviddag: -
2018-02-13
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NP3-PREF-TR
 • Noteringsperiod: 2018-02-13 - 2018-02-26
2018-02-23
Årsrapport
2018-02-05
Extra bolagsstämma
2017-10-24
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
6 413 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 6 184 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 6 185 000 000
Kassa och bank 151 000 000
Summa omsättningstillgångar 228 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 2 266 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 3 833 000 000
Kortfristiga skulder 314 000 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-03-07
 • Vem: Lars Göran Bäckvall
 • Antal: 2 404 674
 • Aktiekapital: 20,00 %
 • Röstandel: 20,00 %
2018-03-07
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: 100 000
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 5,87 %
2018-01-10
 • Vem: AB Sagax
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,29 %
 • Röstandel: 16,29 %
2017-09-28
 • Vem: Didner & Gerge Fonder AB
 • Antal: 102 870
 • Aktiekapital: 5,18 %
 • Röstandel: 5,18 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,10 1,61 0,60 8,34 2,85
A Group Of Retail Assets Pref 0,00 0,77 1,55 0,77 -2,96
A Group of Retail Assets B -1,67 -5,85 -10,15 -2,75 -24,68
ABG Sundal Collier Holding -0,35 -0,87 -1,04 -4,50 2,32
ALM Equity 0,51 -1,00 -9,17 -3,88 -13,91
ALM Equity Pref 0,00 0,49 0,00 0,00 -8,04
Admiral Capital B 0,00 0,00 -1,69 6,06 -2,78
Aega -7,07 -5,15 -6,12 3,95 -23,33
Akelius Residential Pref -0,29 0,15 -1,59 0,15 2,09
Aker 4,76 8,36 13,08 20,60 126,88
Aktia Bank Abp -0,22 0,33 -1,18 13,19 0,33
Ägare Kapital % Röster %
Lars Göran Bäckvall ge... 20,70 20,90
Satrap Kapitalförvaltn... 16,30 19,20
Fjärde AP-fonden 5,70 6,40
Didner & Gerge Fon... 5,10 6,00
Länsförsäkringar Fondf... 5,00 5,80
Erik Selin Fastigheter AB 2,90 2,90
Handelsbanken Liv 2,60 2,60
Försäkringsaktiebolage... 2,40 2,00
PPB Holding AB (Patrik... 2,00 0,20
Göthes AB 1,90 1,90
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
5,50
Räntabilitet eget kapital %
18,27
Balanslikviditet
0,28
Räntabilitet totalt kapital %
9,42
Kassalikviditet
0,28
Ändring eget kapital %
14,03
Soliditet %
32,47
Ändring totalt kapital %
24,11
Kapitalomsättningshast.
0,09
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
64,55
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
65,44
Andel utdelad vinst %
33,12