Om bolaget (NP3 PREF)

NP3 Fastigheter Pref

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,31 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,100 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  32,300
 • Högst
  32,500
 • Lägst
  32,000
 • Antal
  20 308
 • Tid
  17:29:56

NP3 Fastigheter

NP3 är ett fastighetsbolag som äger fastigheter i Norra Sverige. NP3:s fastighetsbestånd utgörs av kommersiella fastigheter i norra Sverige. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Sundsvall är det största marknadsområdet motsvarande 29 procent av fastighetsvärdet och 32 procent av hyresvärdet. Handel utgör den största fastighetskategorin motsvarande 41 procent av fastighetsvärdet och 36 procent av hyresvärdet.

VD
Anders Nelvig
Ordförande
Anders Nilsson
Hemsida
www.np3fastig...
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
3 379 882 441 SEK
NP3 Fastigheter Pref
21 735 578 aktier
NP3 Fastigheter
54 338 946 aktier
Totalt
76 074 524 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-01-30
Ordinarie utdelning NP3 Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-30
 • Utdelningsdag: 2019-02-05
2019-02-22
Årsrapport
2019-05-02
Delårsrapport
2019-04-29
Ordinarie utdelning NP3 Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: 2019-05-06
2019-07-12
Delårsrapport
2019-10-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-11-06
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NP3-PREF-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-11-06 - 2018-12-03
2018-11-01
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:6
 • Betalt/aktie: 28,00
 • Handlas utan rätt: 2018-11-01
 • Tidsperiod: 2018-11-06 - 2018-11-21
 • Likviddag: -
2018-11-06
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NP3-PREF-TR
 • Noteringsperiod: 2018-11-06 - 2018-11-19
2018-10-30
Ordinarie utdelning NP3 Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-30
 • Utdelningsdag: 2018-11-05
2018-10-24
Delårsrapport
2018-10-19
Extra bolagsstämma
2018-07-30
Ordinarie utdelning NP3 Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-30
 • Utdelningsdag: 2018-08-03
2018-07-13
Delårsrapport
2018-05-03
Ordinarie utdelning NP3 Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 2,70 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-03
 • Utdelningsdag: 2018-05-09
2018-04-27
Ordinarie utdelning NP3 Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-27
 • Utdelningsdag: 2018-05-04
2018-05-02
Bolagsstämma
2018-05-02
Delårsrapport
2018-03-12
Nyintroduktion
 • Värdepapper: NP3-PREF
 • Aktielista : Mid Cap Stockholm
 • Marknad: Stockholmsbörsen
 • Introduktionspris: -
2018-03-12
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NP3-PREF
 • Noteringsperiod: 2018-03-12 - -
2018-02-13
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NP3-PREF-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-02-13 - 2018-03-05
2018-02-07
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:5
 • Betalt/aktie: 26,50
 • Handlas utan rätt: 2018-02-07
 • Tidsperiod: 2018-02-12 - 2018-02-28
 • Likviddag: -
2018-02-13
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NP3-PREF-TR
 • Noteringsperiod: 2018-02-13 - 2018-02-26
2018-02-23
Årsrapport
2018-02-05
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
7 959 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 7 748 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 8 000 000
Summa anläggningstillgångar 7 756 000 000
Kassa och bank 150 000 000
Summa omsättningstillgångar 203 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 2 584 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 4 785 000 000
Kortfristiga skulder 591 000 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-03-07
 • Vem: Lars Göran Bäckvall
 • Antal: 2 404 674
 • Aktiekapital: 20,00 %
 • Röstandel: 20,00 %
2018-03-07
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: 100 000
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 5,87 %
2018-01-10
 • Vem: AB Sagax
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,29 %
 • Röstandel: 16,29 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 2,07 -2,73 -4,26 -9,57 -9,52
ABG Sundal Collier Holding 0,00 -6,44 -9,73 -21,74 -19,64
ALM Equity 0,00 -7,45 -10,77 -15,53 -1,14
ALM Equity Pref -0,41 1,24 0,41 -2,77 -1,55
Admiral Capital B 0,00 -0,54 -1,61 3,98 7,65
Aega -5,50 -0,53 16,67 -5,50 13,86
Akelius Residential Pref 0,31 -0,61 -0,76 -4,09 -0,46
Aker 3,29 -5,35 -15,83 -25,15 32,92
Aktia Bank Abp -0,11 -3,43 -0,22 3,56 -2,28
Alm. Brand 2,20 -1,73 -12,93 -4,30 -32,63
Amasten Fastighets 0,94 5,93 8,33 -1,38 31,60
Ägare Kapital % Röster %
Lars Göran Bäckvall ge... 22,00 22,40
Satrap Kapitalförvaltn... 16,40 19,20
Fjärde AP-fonden 5,50 6,40
Didner & Gerge Fon... 5,10 6,00
Länsförsäkringar Fondf... 5,00 5,80
Erik Selin Fastigheter AB 2,90 2,90
Försäkringsaktiebolage... 2,70 2,10
Handelsbanken Liv 2,20 2,00
Göthes AB 1,90 1,90
Polarbrödsgruppen AB 1,40 1,40
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
5,50
Räntabilitet eget kapital %
18,27
Balanslikviditet
0,28
Räntabilitet totalt kapital %
9,42
Kassalikviditet
0,28
Ändring eget kapital %
14,03
Soliditet %
32,47
Ändring totalt kapital %
24,11
Kapitalomsättningshast.
0,09
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
64,55
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
65,44
Andel utdelad vinst %
33,12