Om bolaget (CIBUS)

Cibus Nordic Real Estate

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,05 %
 • Utv. idag SEK
  +1,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  144,50
 • Högst
  146,00
 • Lägst
  143,50
 • Antal
  278 703
 • Tid
  17:29:32

Cibus Nordic Real Estate

Cibus Nordic Real Estate är ett investmentbolag inriktade mot fastighets- och livsmedelssektorn. Bolagets strategi är att förvärva, driva och utveckla diverse fastigheter som används av större livsmedelskedjor. Störst verksamhet återfinns inom den finska marknaden, med Norden som växande marknad. Bolaget bildades under 2017 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Sverker Källgården
Ordförande
Patrick Gylling
Hemsida
http://www.ci...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
4 447 300 000 SEK
Cibus Nordic Real Estate
31 100 000 aktier
Totalt
31 100 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-09-20
Ordinarie utdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 2,2195 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-20
 • Utdelningsdag: 2019-09-30
2019-11-15
Delårsrapport
2019-12-17
Ordinarie utdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 2,247 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-17
 • Utdelningsdag: 2019-12-30
2020-03-23
Ordinarie utdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 2,274 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-23
 • Utdelningsdag: 2020-03-31

Tidigare händelser

2019-08-30
Delårsrapport
2019-07-15
Listbyte
 • Värdepapper: Cibus Nordic Real Estate
 • Avnoteras från: SSE First North Aktier
 • Avnoteras: 2019-07-12
 • Noteras på: SSE First North Premier
 • Noteras: 2019-07-15
2019-06-19
Ordinarie utdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 2,1929 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-19
 • Utdelningsdag: 2019-06-28
2019-05-15
Delårsrapport
2019-04-11
Bolagsstämma
2019-03-28
Ordinarie utdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 2,0871 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-05
2019-02-27
Årsrapport
2018-12-27
Ordinarie utdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 2,0552 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-27
 • Utdelningsdag: 2019-01-08
2018-10-19
Ordinarie utdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 2,0645 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-19
 • Utdelningsdag: 2018-10-29
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-28
 • Vem: Amiral Gestion
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,87 %
 • Röstandel: 9,87 %
2019-05-23
 • Vem: Fjärde AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,05 %
 • Röstandel: 8,05 %
2019-05-23
 • Vem: Talomon Capital Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-05-23
 • Vem: Amiral Gestion
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,07 %
 • Röstandel: 10,07 %

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,35 0,22 7,55 2,65 1,51
AG Mortgage Investment Trust Inc -0,13 -0,13 -1,20 -3,52 -15,07
AGNC Investment Corp 0,76 1,47 -2,76 -6,09 -15,08
Acadia Realty Trust 0,07 -1,90 2,34 -1,08 1,43
Acrinova -0,45 10,05 22,01 20,53 68,46
Adapteo -2,80 -1,38 6,58 - -
Aedifica SA 0,00 0,77 4,87 25,06 30,51
Agat Ejendomme 1,94 5,16 9,55 -8,71 -38,63
Agree Realty Corp -0,08 1,22 -0,25 6,37 37,20
Akelius Residential Pref -0,86 -1,00 -0,43 -0,14 1,91
Alexander & Baldwin Inc -0,04 -0,72 5,98 3,44 7,08
Ägare Kapital % Röster %
SFC Holding 10,30 10,30
Amiral Gestion 9,90 9,90
Talomon Capital Limited 8,50 8,50
Fjärde AP-fonden 7,40 7,40
Carnegie Fonder 4,00 4,00
Nuveen Asset Management 2,60 2,60
Sensor Funds 2,20 2,20
Dragfast AB 2,00 2,00
Norron Funds 2,00 2,00
Svenska Handelsbanken... 1,80 1,80
Datum för årsredovisning
2019-02-27
Räntetäckningsgrad
3,05
Räntabilitet eget kapital %
8,00
Balanslikviditet
1,34
Räntabilitet totalt kapital %
2,00
Kassalikviditet
1,34
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
39,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,03
Bruttomarginal %
94,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
103,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
66,00
Andel utdelad vinst %
195,00