Om bolaget (CIBUS)

Cibus Nordic Real Estate

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -5,07 %
 • Utv. idag SEK
  -7,40 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  138,65
 • Högst
  147,05
 • Lägst
  136,80
 • Antal
  172 567
 • Tid
  17:29:40

Cibus Nordic Real Estate

Cibus Nordic Real Estate är ett investmentbolag inriktade mot fastighets- och livsmedelssektorn. Bolagets strategi är att förvärva, driva och utveckla fastigheter och distributionsnät som används av större livsmedelskedjor. Störst verksamhet återfinns inom den finska marknaden, med Norden som växande marknad. Samarbete utförs med större livsmedelskedjor runtom Norden. Bolaget bildades under 2017 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Sverker Källgården
Ordförande
Patrick Gylling
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
7 074 923 721 SEK
Cibus Nordic Real Estate
48 441 792 aktier
Totalt
48 441 792 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2022-10-21
Ordinarie utdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,62616 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-10-21
 • Utdelningsdag: 2022-10-31
2022-10-21
Bonusutdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,206844 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-10-21
 • Utdelningsdag: 2022-10-31
2022-11-09
Delårsrapport
2022-11-22
Ordinarie utdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,62616 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-11-22
 • Utdelningsdag: 2022-11-30
2022-11-22
Bonusutdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,206844 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-11-22
 • Utdelningsdag: 2022-11-30
2022-12-21
Ordinarie utdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,73052 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-12-21
 • Utdelningsdag: 2022-12-30
2022-12-21
Bonusutdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,206844 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-12-21
 • Utdelningsdag: 2022-12-30
2023-01-23
Ordinarie utdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,62616 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2023-01-23
 • Utdelningsdag: 2023-01-31
2023-01-23
Bonusutdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,206844 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2023-01-23
 • Utdelningsdag: 2023-01-31
2023-02-23
Årsrapport
2023-02-20
Bonusutdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,206844 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2023-02-20
 • Utdelningsdag: 2023-02-28
2023-02-20
Ordinarie utdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,62616 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2023-02-20
 • Utdelningsdag: 2023-02-28
2023-03-23
Ordinarie utdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,73052 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2023-03-23
 • Utdelningsdag: 2023-03-31
2023-03-23
Bonusutdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,206844 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2023-03-23
 • Utdelningsdag: 2023-03-31
2023-04-18
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2022-09-22
Bonusutdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,217494 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-09-22
 • Utdelningsdag: 2022-09-30
2022-09-22
Ordinarie utdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,761229 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-09-22
 • Utdelningsdag: 2022-09-30
2022-08-23
Ordinarie utdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,638484 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-08-23
 • Utdelningsdag: 2022-08-31
2022-08-23
Bonusutdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,212828 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-08-23
 • Utdelningsdag: 2022-08-31
2022-07-21
Ordinarie utdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,627924 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-07-21
 • Utdelningsdag: 2022-07-29
2022-07-21
Bonusutdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,209308 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-07-21
 • Utdelningsdag: 2022-07-29
2022-07-21
Delårsrapport
2022-06-21
Bonusutdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,2138 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-06-21
 • Utdelningsdag: 2022-06-30
2022-06-21
Ordinarie utdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,6414 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-06-21
 • Utdelningsdag: 2022-06-30
2022-05-12
Ordinarie utdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,62616 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-05-12
 • Utdelningsdag: 2022-05-20
2022-05-12
Bonusutdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,413688 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-05-12
 • Utdelningsdag: 2022-05-20
2022-05-05
Extra bolagsstämma
2022-05-05
Delårsrapport
2022-04-21
Ordinarie utdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,615948 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-04-21
 • Utdelningsdag: 2022-04-29
2022-04-20
Bolagsstämma
2022-03-23
Ordinarie utdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,833744 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-03-23
 • Utdelningsdag: 2022-03-31
2022-02-18
Ordinarie utdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,846216 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-02-18
 • Utdelningsdag: 2022-02-28
2022-02-24
Årsrapport
2022-01-21
Ordinarie utdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,82772 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-01-21
 • Utdelningsdag: 2022-01-31
2021-12-21
Ordinarie utdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,813968 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-12-21
 • Utdelningsdag: 2021-12-30
2021-11-22
Ordinarie utdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,807072 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-11-22
 • Utdelningsdag: 2021-11-30
2021-11-11
Delårsrapport
2021-10-21
Ordinarie utdelning Cibus Nordic Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,8016 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-21
 • Utdelningsdag: 2021-10-29
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,40 4,93 -1,07 -1,86 -15,22
AFC Gamma Inc -1,77 3,21 -3,94 4,61 -27,90
AG Mortgage Investment Trust Inc -7,46 0,48 -28,84 -38,93 -62,98
Acadia Realty Trust -1,42 5,68 -16,92 -15,97 -37,86
Acres Commercial Realty Corp 0,56 0,70 -2,49 7,32 -15,82
Acres Commercial Realty Corp 1,02 7,96 -7,73 7,83 -43,71
Acrinova A -1,86 -6,65 -15,80 -15,80 -35,23
Acrinova B 4,44 10,59 -11,53 -8,96 -34,61
Adler Group SA -8,31 -4,94 -30,07 -54,30 -82,12
Adler Real Estate AG 2,21 2,64 -0,40 7,10 -7,63
Aedifica NV -2,98 1,61 -19,08 -17,77 -29,61
Ägare Kapital % Röster %
Fjärde AP-fonden 7,70 7,70
AB Sagax 5,70 5,70
Columbia Threadneedle 5,20 5,20
Dragfast AB 3,50 3,50
Vanguard 3,50 3,50
Marjan Dragicevic 3,30 3,30
BlackRock 3,00 3,00
Länsförsäkringar Funds 3,00 3,00
Avanza Pension 2,50 2,50
Sensor Funds 2,30 2,30
Datum för årsredovisning
2022-07-21
Räntetäckningsgrad
303,68
Räntabilitet eget kapital %
11,52
Balanslikviditet
29,87
Räntabilitet totalt kapital %
6,06
Kassalikviditet
29,87
Ändring eget kapital %
47,99
Soliditet %
36,36
Ändring totalt kapital %
38,38
Kapitalomsättningshast.
5,11
Bruttomarginal %
89,08
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
81,97
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
118,59
Andel utdelad vinst %
-