Om bolaget (ATANA)

Attana

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,08 %
 • Utv. idag SEK
  -0,010 SEK
 • Köp
  0,891
 • Sälj
  0,918
 • Senast
  0,919
 • Högst
  0,930
 • Lägst
  0,877
 • Antal
  519 792
 • Tid
  15:19:24

Attana

Attana bedriver forskning och utveckling av läkemedel. Bolaget specialiserar sig inom biologisk interaktionskarakterisering, som används för analys i utvecklandet av nya läkemedel. Bolagets patenterade lösningar används huvudsakligen vid studerandet av olika bindningsegenskaper och makrostrukturer i celler, proteiner, virus och bakterier. Verksamhet återfinns främst inom Norden och Europa. Bolaget grundades under 2002 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Teodor Aastrup
Ordförande
Arne Nabseth
Hemsida
http://www.at...
Bransch
-
Börsvärde
158 365 609 SEK
Attana
170 468 901 aktier
Totalt
170 468 901 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-11-29
Delårsrapport
2019-08-15
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 2:5
 • Betalt/aktie: 0,30
 • Handlas utan rätt: 2019-08-15
 • Tidsperiod: 2019-08-20 - 2019-09-03
 • Likviddag: -
2019-08-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ATANA-TR
 • Noteringsperiod: 2019-08-20 - 2019-08-30
2019-08-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ATANA-BT
 • Noteringsperiod: 2019-08-20 - -
2019-08-09
Extra bolagsstämma
2019-08-07
Delårsrapport
2019-05-08
Ordinarie utdelning Attana
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: -
2019-05-07
Delårsrapport
2019-04-05
Bolagsstämma
2019-02-26
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Tvaa AB (Teodor Aastrup) 28,60 28,60
Vicama AB 7,00 7,00
Arne Nabseth 5,40 5,40
Aktiebolaget Gurkmejan 4,50 4,50
Försäkringsaktiebolage... 3,40 3,40
Lind, Gabriel 2,60 2,60
Nordnet Pensionsförsäk... 2,10 2,10
Clearstream Banking S.A. 1,30 1,30
Credit Suisse 0,80 0,80
Nilsson, Jonas 0,60 0,60
Datum för årsredovisning
2019-02-26
Räntetäckningsgrad
-36,88
Räntabilitet eget kapital %
-79,00
Balanslikviditet
0,61
Räntabilitet totalt kapital %
-38,00
Kassalikviditet
0,33
Ändring eget kapital %
-45,00
Soliditet %
47,00
Ändring totalt kapital %
-0,24
Kapitalomsättningshast.
0,23
Bruttomarginal %
222,00
Varulagrets oms. hast.
0,47
Rörelsemarginal %
-159,00
Kundfordringar oms. hast.
0,22
Nettomarginal %
-163,00
Andel utdelad vinst %
0,00