Om bolaget (NOVU)

Novus Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,87 %
 • Utv. idag SEK
  -0,04 SEK
 • Köp
  4,36
 • Sälj
  4,62
 • Senast
  4,58
 • Högst
  4,62
 • Lägst
  4,58
 • Antal
  1 381
 • Tid
  12:20:14

Novus Group

Novus Group International är ett undersökningsföretag med verksamhet inom opinion, marknad, Loyalty och kundpaneler. Tjänsteutbudet omfattar tex. förtester, eftertester, kampanjmätningar och varumärkesstudier.

VD
Torbjörn Sjöström
Ordförande
Bertil Jacobson
Hemsida
www.novusopin...
Bransch
-
Börsvärde
46 675 125 SEK
Novus Group
10 372 250 aktier
Totalt
10 372 250 aktier
Introdatum
2007-06-01

Kommande händelser

2019-05-06
Delårsrapport
2019-08-26
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-02-18
Delårsrapport
2018-11-19
Delårsrapport
2018-11-07
Ordinarie utdelning Novus Group
 • Utdelning/aktie: 0,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-07
 • Utdelningsdag: 2018-11-13
2018-11-06
Bolagsstämma
2018-08-27
Årsrapport
2018-05-07
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
31 585 000
Immateriella anläggningstillgångar 4 834 000
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 4 834 000
Kassa och bank 10 862 000
Summa omsättningstillgångar 26 751 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 13 472 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 18 113 000
Årets resultat 3 506 000
Total fakturering 53 536 000
Rörelseresultat 4 579 000
Summa finansnetto 1 000
Resultat efter finansiella poster 4 580 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: AB Frederik Fiedler
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,41 %
 • Röstandel: 2,41 %
2018-06-30
 • Vem: Bertil Jacobson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,57 %
 • Röstandel: 5,57 %
2018-06-30
 • Vem: Carl Tunberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,32 %
 • Röstandel: 5,32 %
2018-06-30
 • Vem: Lena Kristina Sjöström
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 60,78 %
 • Röstandel: 60,78 %
2018-06-30
 • Vem: Torbjörn Sjöström
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,40 %
 • Röstandel: 2,40 %
Ägare Kapital % Röster %
Lena Kristina Sjöström 60,78 60,78
Bertil Jacobson 5,57 5,57
Carl Tunberg 5,32 5,32
AB Frederik Fiedler 2,41 2,41
Torbjörn Sjöström 2,40 2,40
Göran Erlandsson 2,30 2,30
Avanza Pension 2,04 2,04
Gabriel Shilazi 1,99 1,99
Bernt Markus Daniel Hä... 1,88 1,88
Kristin Sjöström 1,37 1,37
Datum för årsredovisning
2018-06-30
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
28,05
Balanslikviditet
1,33
Räntabilitet totalt kapital %
15,73
Kassalikviditet
1,33
Ändring eget kapital %
16,92
Soliditet %
42,65
Ändring totalt kapital %
18,47
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
8,55
Kundfordringar oms. hast.
3,37
Nettomarginal %
6,55
Andel utdelad vinst %
59,17