Om bolaget (GOLDB MTF)

GoldBlue

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,000 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,720
 • Högst
  0,786
 • Lägst
  0,720
 • Antal
  19 113
 • Tid
  17:29:38

GoldBlue

VD
Andre Rodrigues
Ordförande
Rune Löderup
Hemsida
www.goldblue.eu
Bransch
-
Börsvärde
22 762 200 SEK
GoldBlue
31 614 167 aktier
Totalt
31 614 167 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-02-21
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: GOLDB-MTF-TO1
 • Noteringsperiod: 2018-02-21 - 2019-02-28

Tidigare händelser

2018-06-21
Ordinarie utdelning GoldBlue
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-21
 • Utdelningsdag: -
2018-06-20
Bolagsstämma
2018-02-21
Nyintroduktion
 • Värdepapper: GOLDB-MTF
 • Aktielista : NGM Nordic MTF Stockholm
 • Marknad: NOROTC
 • Introduktionspris: 5,85
2018-02-21
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: GOLDB-MTF
 • Noteringsperiod: 2018-02-21 - -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-