Om bolaget (GOLDB MTF)

GoldBlue

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -2,77 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,018 SEK
 • Köp
  0,628
 • Sälj
  0,672
 • Senast
  0,632
 • Högst
  0,680
 • Lägst
  0,580
 • Antal
  28 581
 • Tid
  16:57:39

GoldBlue

VD
Andre Rodrigues
Ordförande
Rune Löderup
Hemsida
www.goldblue.eu
Bransch
-
Börsvärde
41 098 417 SEK
GoldBlue
63 228 334 aktier
Totalt
63 228 334 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-02-21
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: GOLDB-MTF-TO1
 • Noteringsperiod: 2018-02-21 - 2019-02-28

Tidigare händelser

2018-11-26
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 0,45
 • Handlas utan rätt: 2018-11-26
 • Tidsperiod: 2018-11-29 - 2018-12-14
 • Likviddag: -
2018-11-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: GOLDB-MTF-UR
 • Noteringsperiod: 2018-11-29 - 2018-12-12
2018-11-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: GOLDB-MTF-BTU
 • Noteringsperiod: 2018-11-29 - -
2018-06-21
Ordinarie utdelning GoldBlue
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-21
 • Utdelningsdag: -
2018-06-20
Bolagsstämma
2018-02-21
Nyintroduktion
 • Värdepapper: GOLDB-MTF
 • Aktielista : NGM Nordic MTF Stockholm
 • Marknad: NOROTC
 • Introduktionspris: 5,85
2018-02-21
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: GOLDB-MTF
 • Noteringsperiod: 2018-02-21 - -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-