Om bolaget (VICI)

VICI Properties Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,89 %
 • Utv. idag USD
  +0,28 USD
 • Köp
  31,85
 • Sälj
  31,86
 • Senast
  31,87
 • Högst
  31,96
 • Lägst
  31,74
 • Antal
  400 389
 • Tid
  17:11:38

VICI Properties

VICI Properties är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i USA. Som REIT slipper man federal skatt under förutsättning att minst 90% av resultatet delas ut till aktieägarna. Företaget äger och utvecklar äger fastigheter inom branscherna för golfbanor, hasardspel, hotell och hästsport. VICI Properties investerar i USA.
VD
Edward B Pitoniak
Ordförande
James R Abrahamson
Hemsida
https://inves...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
16 965 202 869 USD
VICI Properties Inc
537 043 459 aktier
Totalt
537 043 459 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-23
Ordinarie utdelning VICI Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,33 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-23
 • Utdelningsdag: 2021-07-08
2021-04-29
Delårsrapport
2021-04-28
Bolagsstämma
2021-03-24
Ordinarie utdelning VICI Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,33 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-24
 • Utdelningsdag: 2021-04-08
2021-02-18
Årsrapport
2020-12-22
Ordinarie utdelning VICI Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,33 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-22
 • Utdelningsdag: 2021-01-07
2020-10-28
Delårsrapport
2020-09-29
Ordinarie utdelning VICI Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,33 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-09-29
 • Utdelningsdag: 2020-10-08
2020-07-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,20 1,79 6,17 6,23 33,66
AG Mortgage Investment Trust Inc -2,35 181,51 139,69 185,98 242,09
AGNC Investment Corp 0,31 -0,04 0,62 3,45 13,96
Acadia Realty Trust 0,38 -1,13 -2,65 0,19 73,68
Acres Commercial Realty Corp -0,20 -0,28 -1,76 1,86 -
Acres Commercial Realty Corp 1,65 2,47 -3,88 8,84 -
Acrinova A 0,77 3,15 3,15 -10,88 40,11
Acrinova B 0,44 0,44 -0,44 -16,30 -
Adapteo 0,00 -0,12 0,24 41,07 125,86
Aedifica SA 0,30 0,67 5,94 16,02 21,69
Agat Ejendomme -0,48 -2,35 4,00 9,47 -13,33
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-02-18
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
3,41
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
5,26
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
18,21
Soliditet %
55,18
Ändring totalt kapital %
28,63
Kapitalomsättningshast.
7,18
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
26,19
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
73,19
Andel utdelad vinst %
71,31