Om bolaget (VASLOG)

Västsvensk Logistik

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +2,97 %
 • Utv. i dag SEK
  +3,00 SEK
 • Köp
  100,00
 • Sälj
  104,00
 • Senast
  104,00
 • Högst
  104,00
 • Lägst
  104,00
 • Antal
  15
 • Tid
  14:13:32

Västsvensk Logistik

Koncernen förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB ("Hestia"). Fastigheten utgörs av en logistikbyggnad och kontorsbyggnad.

VD
Maarit Nordmark
Ordförande
Per-Olof Persson
Hemsida
www.vastsvens...
Bransch
-
Börsvärde
247 450 000 SEK
Västsvensk Logistik
2 450 000 aktier
Totalt
2 450 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-11-16
Ordinarie utdelning Västsvensk Logistik
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-16
 • Utdelningsdag: 2018-11-22
2018-12-28
Delårsrapport
2019-02-15
Ordinarie utdelning Västsvensk Logistik
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-02-15
 • Utdelningsdag: 2019-02-21
2019-05-17
Ordinarie utdelning Västsvensk Logistik
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-17
 • Utdelningsdag: 2019-05-23

Tidigare händelser

2018-09-28
Delårsrapport
2018-08-17
Ordinarie utdelning Västsvensk Logistik
 • Utdelning/aktie: 2,10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-08-17
 • Utdelningsdag: 2018-08-23
2018-08-16
Bolagsstämma
2018-06-29
Årsrapport
2018-03-29
Delårsrapport
2018-03-20
Extra bolagsstämma
2018-01-29
Nyintroduktion
 • Värdepapper: VASLOG
 • Aktielista : AktieTorget
 • Marknad: ATORG
 • Introduktionspris: -
2018-01-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: VASLOG
 • Noteringsperiod: 2018-01-29 - -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
676 925 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 645 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 645 000 000
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 31 925 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 258 107 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 401 078 000
Kortfristiga skulder 17 740 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,09 %
 • Röstandel: 6,09 %
2018-09-30
 • Vem: Britt Marie Janson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,08 %
 • Röstandel: 4,08 %
2018-09-30
 • Vem: ICA-handlarnas Förbund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,16 %
 • Röstandel: 8,16 %
2018-09-30
 • Vem: Invima AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,08 %
 • Röstandel: 4,08 %
2018-09-30
 • Vem: Carl Tryggers Stipendie- och understödsstiftelse för Boxholm
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,43 %
 • Röstandel: 5,43 %
2018-09-30
 • Vem: LMK Forward AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,12 %
 • Röstandel: 6,12 %
2018-09-30
 • Vem: Micka Lin
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,76 %
 • Röstandel: 7,76 %
2018-09-30
 • Vem: LMK-bolagen & Stiftelse
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,08 %
 • Röstandel: 4,08 %
2018-09-30
 • Vem: Per-Åke Agnevik
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,08 %
 • Röstandel: 4,08 %
2018-09-30
 • Vem: von Euler & Partners
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,39 %
 • Röstandel: 9,39 %
2018-03-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,80 %
 • Röstandel: 3,80 %
2018-03-31
 • Vem: Britt Marie Janson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,08 %
 • Röstandel: 4,08 %
2018-03-31
 • Vem: Carl Tryggers Stipendie- och understödsstiftelse för Boxholm
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,08 %
 • Röstandel: 4,08 %
2018-03-31
 • Vem: Kenneth Paterson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,04 %
 • Röstandel: 2,04 %
2018-03-31
 • Vem: ICA-handlarnas Förbund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,16 %
 • Röstandel: 8,16 %
2018-03-31
 • Vem: LMK Forward AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,12 %
 • Röstandel: 6,12 %
2018-03-31
 • Vem: Klövern AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,24 %
 • Röstandel: 12,24 %
2018-03-31
 • Vem: Per-Åke Agnevik
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,08 %
 • Röstandel: 4,08 %
2018-03-31
 • Vem: Micka Lin
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,12 %
 • Röstandel: 6,12 %
2018-03-31
 • Vem: von Euler & Partners
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,35 %
 • Röstandel: 7,35 %
Ägare Kapital % Röster %
von Euler & Partners 9,39 9,39
ICA-handlarnas Förbund 8,16 8,16
Micka Lin 7,76 7,76
LMK Forward AB 6,12 6,12
Avanza Pension 6,09 6,09
Carl Tryggers Stipendi... 5,43 5,43
Britt Marie Janson 4,08 4,08
Invima AB 4,08 4,08
LMK-bolagen & Stif... 4,08 4,08
Per-Åke Agnevik 4,08 4,08
Datum för årsredovisning
2018-04-30
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
0,85
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
0,85
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
38,13
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
65,52
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
201,82
Andel utdelad vinst %
74,10