Om bolaget (CEVI)

CellaVision

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,63 %
 • Utv. idag SEK
  +2,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  320,50
 • Högst
  329,00
 • Lägst
  313,00
 • Antal
  28 150
 • Tid
  17:29:58

CellaVision

CellaVision är ett globalt medicinteknikföretag som egenutvecklar och säljer system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör underlag för sjukdomsdiagnoser, t ex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. Företagets kunder är sjukhuslaboratorier och kommersiella laboratorier i Europa, Nordamerika, Asien och Mellanöstern. Nordamerika stod för drygt 60% av omsättningen. Produkter: CellaVision DM9600 , CellaVision DM1200 och mjukvaran CellaVision Remote Review Software.

VD
Zlatko Rihter
Ordförande
Sören Mellstig
Hemsida
www.cellavisi...
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
7 596 717 719 SEK
CellaVision
23 851 547 aktier
Totalt
23 851 547 aktier
Introdatum
2006-02-16

Kommande händelser

2019-07-16
Delårsrapport
2019-10-23
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-09
Ordinarie utdelning CellaVision
 • Utdelning/aktie: 1,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: 2019-05-15
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-05-07
Delårsrapport
2019-02-07
Årsrapport
2018-10-23
Delårsrapport
2018-07-17
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
300 597 000
Immateriella anläggningstillgångar 53 731 000
Materiella anläggningstillgångar 4 814 000
Finansiella anläggningstillgångar 2 617 000
Summa anläggningstillgångar 61 162 000
Kassa och bank 154 546 000
Summa omsättningstillgångar 239 435 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 240 851 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 2 401 000
Långfristiga skulder 6 219 000
Kortfristiga skulder 51 126 000
Årets resultat 70 453 000
Total fakturering 309 312 000
Rörelseresultat 90 892 000
Summa finansnetto -549 000
Resultat efter finansiella poster 90 343 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-12-20
 • Vem: Grenlunden AB
 • Antal: 2 000 000
 • Aktiekapital: 8,38 %
 • Röstandel: 8,38 %
2018-07-20
 • Vem: William Demants og Hustru Ida Emilies Fond - kaldet Oticon-fonden
 • Antal: 52 500
 • Aktiekapital: 10,18 %
 • Röstandel: 10,18 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,53 2,10 -3,82 1,15 -0,91
2cureX -3,57 -0,31 2,53 -10,00 102,75
A1M Pharma 6,48 4,07 24,73 -12,21 -71,85
ADDvise Group A -1,20 -5,20 -18,81 -17,22 -23,72
ADDvise Group B -2,04 -10,56 -4,00 29,03 -46,86
ALK-Abelló B 3,75 4,51 31,71 41,16 41,16
Acarix 8,99 9,48 27,97 3,19 -46,11
Active Biotech -0,32 3,80 -5,99 -17,37 8,65
AddLife B -1,56 4,13 0,40 20,00 29,90
AdderaCare -1,82 -4,30 0,27 53,66 -5,50
Aino Health -0,41 -4,88 -10,15 100,41 -19,90
Ägare Kapital % Röster %
Wiiliam Demant Invest 10,20 10,20
Christer Fåhraeus with... 9,70 9,70
Swedbank Robur funds 8,80 8,80
SSB CLIENT OMNIBUS AC 8,00 8,00
Fosielund CEVI AB 4,20 4,20
GSC Vision AB 3,80 3,80
STATE STREET BANK &... 3,30 3,30
AVANZA PENSION 2,60 2,60
DBAG FF CC CLT OMNI 2,40 2,40
Clearstream Banking S.A 2,10 2,10
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
74,75
Räntabilitet eget kapital %
33,39
Balanslikviditet
2,74
Räntabilitet totalt kapital %
33,75
Kassalikviditet
2,42
Ändring eget kapital %
20,56
Soliditet %
77,89
Ändring totalt kapital %
24,01
Kapitalomsättningshast.
1,08
Bruttomarginal %
74,25
Varulagrets oms. hast.
10,59
Rörelsemarginal %
30,59
Kundfordringar oms. hast.
4,81
Nettomarginal %
24,31
Andel utdelad vinst %
40,34