Om bolaget (CEVI)

CellaVision

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +6,04 %
 • Utv. idag SEK
  +20,00 SEK
 • Köp
  351,00
 • Sälj
  352,00
 • Senast
  351,00
 • Högst
  355,00
 • Lägst
  332,00
 • Antal
  48 737
 • Tid
  15:53:45

CellaVision

CellaVision är ett svenskt medicinteknikbolag. Bolagets verksamhet utvecklar, marknadsför och säljer bildanalysbaserade system för analys av blod och övriga kroppsvätskor. Produkterna ämnar ersätta traditionell mikroskopsanalys. Verksamhet bedrivs idag på global nivå, främst inom Norden, Europa och USA och kunderna består av medelstora laboratorier. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund.
VD
Zlatko Rihter
Ordförande
Sören Mellstig
Hemsida
http://www.ce...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
7 894 862 057 SEK
CellaVision
23 851 547 aktier
Totalt
23 851 547 aktier
Introdatum
2006-02-16

Kommande händelser

2019-10-23
Delårsrapport
2020-02-05
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-07-16
Delårsrapport
2019-05-09
Ordinarie utdelning CellaVision
 • Utdelning/aktie: 1,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: 2019-05-15
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-05-07
Delårsrapport
2019-02-07
Årsrapport
2018-10-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-12-20
 • Vem: Grenlunden AB
 • Antal: 2 000 000
 • Aktiekapital: 8,38 %
 • Röstandel: 8,38 %

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,14 -1,82 -1,55 -4,05 1,50
2cureX -0,31 5,26 3,56 1,27 87,13
A1M Pharma -13,76 -17,36 88,10 114,21 -48,50
ADDvise Group A 0,00 0,85 2,61 -41,58 -41,00
ADDvise Group B -4,19 3,23 1,27 6,67 -38,46
Acarix -2,18 -0,66 5,40 18,47 -21,23
AcouSort -5,68 1,22 3,75 -5,68 -2,35
Active Biotech 2,28 -1,10 3,46 -5,99 -49,68
AcuCort 0,00 -3,12 2,64 -7,16 35,22
AddLife B 1,09 -2,81 -6,73 10,36 36,45
AdderaCare 1,45 -5,08 -15,66 -25,73 -25,33
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-16
Räntetäckningsgrad
59,50
Räntabilitet eget kapital %
0,42
Balanslikviditet
4,12
Räntabilitet totalt kapital %
0,31
Kassalikviditet
3,65
Ändring eget kapital %
0,30
Soliditet %
0,74
Ändring totalt kapital %
0,36
Kapitalomsättningshast.
0,99
Bruttomarginal %
0,75
Varulagrets oms. hast.
0,09
Rörelsemarginal %
0,32
Kundfordringar oms. hast.
0,16
Nettomarginal %
0,31
Andel utdelad vinst %
-