Om bolaget (ENTX)

Entera Bio Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,71 %
 • Utv. idag USD
  -0,07 USD
 • Köp
  4,03
 • Sälj
  4,06
 • Senast
  4,03
 • Högst
  4,13
 • Lägst
  4,03
 • Antal
  25 414
 • Tid
  20:19:43

Entera Bio

Entera Bio är ett israeliskt bioteknikföretag som specialiserar sig på oral leverans av molekyler och biologiska ämnen. Entera Bio utvecklar även kandidater för behandling av osteoporos. Bolagets ledande produkt innehåller är en oral prostatacidonhormon, en produktkandidat som har genomfört en klinisk fas IIa-studie för hypoparathyroidism. Entera Bio är etablerade i USA och Israel.
VD
Spiros Jamas
Ordförande
Gerald Lieberman
Hemsida
https://www.e...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
97 328 432 USD
Entera Bio Ltd
23 738 642 aktier
Totalt
23 738 642 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-10-04
Bolagsstämma
2021-08-16
Delårsrapport
2021-05-20
Delårsrapport
2021-03-18
Årsrapport
2020-11-19
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,90 -0,13 0,83 -2,22 31,70
10X Genomics Inc -2,66 -0,33 5,75 -10,21 13,06
111 Inc -3,05 -7,99 -15,73 -3,91 -21,48
1Life Healthcare Inc -1,01 -1,95 10,50 -18,97 -31,48
22nd Century Group Inc -3,72 -2,40 -6,86 -7,17 270,06
23andMe Holding Co. 1,42 18,73 38,88 46,61 -
2cureX -0,26 -3,51 8,62 -5,88 6,81
4D Molecular Therapeutics Inc -2,69 4,01 -1,15 33,01 -
4D Pharma PLC 1,75 -5,03 3,56 -23,27 -
9 Meters Biopharma Inc 0,00 -1,53 -7,19 17,27 84,17
908 Devices Inc. -0,49 -3,72 -3,46 4,12 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-03-18
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
278,31
Räntabilitet totalt kapital %
-97,09
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-44,08
Soliditet %
64,95
Ändring totalt kapital %
-38,56
Kapitalomsättningshast.
3,56
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-2 729,59
Andel utdelad vinst %
-