• Torsdag 22/8 kl 7:00 - 8:00 genomför vi ett rutinmässigt systemunderhåll. Under tiden kan viss funktionalitet inkl. kontoöversikten vara otillgänglig eller visa fel information.

Om bolaget (OBST)

ObsteCare

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,50 %
 • Utv. idag SEK
  -0,100 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,895
 • Högst
  3,995
 • Lägst
  3,650
 • Antal
  68 854
 • Tid
  17:29:36

ObsteCare

Obstecare är verksamma inom Life-Science och utvecklar lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar metoder för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Analys sker av mjölksyrehalten vilket används för att mäta värksvagheten hos patienten, där mätningen möjliggör individualiserad anpassning av läkemedel vid förlossning.
VD
Claes Blanche (tf)
Ordförande
Christina Hugosson
Hemsida
https://obste...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
68 094 195 SEK
ObsteCare
17 044 855 aktier
Totalt
17 044 855 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-08-21
Delårsrapport
2019-06-20
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 2,65
 • Handlas utan rätt: 2019-06-20
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-04-23
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: OBST-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-04-23 - 2019-06-19
2019-05-29
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 2,65
 • Handlas utan rätt: 2019-05-29
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-05-22
Delårsrapport
2019-04-12
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:3
 • Betalt/aktie: 2,65
 • Handlas utan rätt: 2019-04-12
 • Tidsperiod: 2019-04-23 - 2019-05-09
 • Likviddag: -
2019-04-23
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: OBST-TR
 • Noteringsperiod: 2019-04-23 - 2019-05-07
2019-03-29
Ordinarie utdelning ObsteCare
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-29
 • Utdelningsdag: -
2019-03-28
Bolagsstämma
2019-02-15
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Allba Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,84 %
 • Röstandel: 12,84 %
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,38 %
 • Röstandel: 1,38 %
2018-09-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,10 %
 • Röstandel: 1,10 %
2018-09-30
 • Vem: Birger Jarls Development AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,26 %
 • Röstandel: 1,26 %
2018-09-30
 • Vem: Obstetrica Consilatio AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,23 %
 • Röstandel: 1,23 %
2018-09-30
 • Vem: Oxtorgets Konsulter I Stockholm AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 14,72 %
 • Röstandel: 14,72 %
2018-09-30
 • Vem: Olof Itzel
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,61 %
 • Röstandel: 10,61 %
2018-09-30
 • Vem: Peder Månsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 18,29 %
 • Röstandel: 18,29 %
2018-09-30
 • Vem: Peter Risberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,97 %
 • Röstandel: 1,97 %
2018-09-30
 • Vem: Photonic Research Sweden Aktiebolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,89 %
 • Röstandel: 5,89 %

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 3,19 -3,59 -3,27 -6,08
2cureX 0,65 -1,90 -3,74 -9,65 -9,65
A1M Pharma -2,56 9,20 -5,47 75,12 -58,65
AAC Holdings Inc 1,46 5,37 -30,18 -45,50 -93,48
AC Immune SA -0,18 8,88 0,53 14,63 -36,20
ACADIA Pharmaceuticals Inc 1,88 2,76 14,86 18,70 110,37
Abbott Laboratories 0,39 1,17 -3,60 11,34 29,26
Abbvie Inc 1,70 7,32 -0,71 -17,20 -30,80
Abeona Therapeutics Inc 0,46 1,38 -40,86 -68,62 -84,62
Abiomed Inc 1,67 2,01 -25,81 -26,27 -46,83
Acadia Healthcare Company Inc 0,44 -0,11 -12,80 -18,49 -30,83
Ägare Kapital % Röster %
Peder Månsson 21,22 21,22
Bo Lundblad 11,80 11,80
Allba Holding AB 9,90 9,90
Olof Itzel 9,23 9,23
Photonic Research Swed... 4,22 4,22
Avanza Pension 2,37 2,37
Nordnet Pensionsförsäk... 1,92 1,92
Peter Risberg 1,74 1,74
Christina Hugosson 1,19 1,19
Obstetrica Consilatio AB 0,96 0,96
Datum för årsredovisning
2019-05-22
Räntetäckningsgrad
-35,86
Räntabilitet eget kapital %
-22,00
Balanslikviditet
3,93
Räntabilitet totalt kapital %
-19,00
Kassalikviditet
3,53
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
86,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,03
Bruttomarginal %
-418,00
Varulagrets oms. hast.
0,57
Rörelsemarginal %
-605,00
Kundfordringar oms. hast.
0,41
Nettomarginal %
-622,00
Andel utdelad vinst %
-