Om bolaget (ORGO)

Orgo Tech

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,90 %
 • Utv. idag SEK
  -0,010 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,100
 • Högst
  1,198
 • Lägst
  1,100
 • Antal
  20 698
 • Tid
  17:29:43

Orgo Tech

Orgo Techs verksamhet är inriktad mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler.  Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 98% mindre i storlek.

VD
Alexander Winqvist
Ordförande
Christian Kronegård
Hemsida
www.orgotech.se
Bransch
-
Börsvärde
11 100 000 SEK
Orgo Tech
10 000 000 aktier
Totalt
10 000 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-02
Delårsrapport
2019-11-01
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-25
Ordinarie utdelning Orgo Tech
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-25
 • Utdelningsdag: -
2019-04-24
Bolagsstämma
2019-04-16
Delårsrapport
2019-02-01
Årsrapport
2018-11-02
Delårsrapport
2018-08-03
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
6 833 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 6 000 000
Summa anläggningstillgångar 6 000 000
Kassa och bank 167 000
Summa omsättningstillgångar 833 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 6 400 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 433 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Albin Fransson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,20 %
 • Röstandel: 1,20 %
2018-09-30
 • Vem: AB B21 Invest
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 31,75 %
 • Röstandel: 31,75 %
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,24 %
 • Röstandel: 3,24 %
2018-09-30
 • Vem: Björn Mannerqvist
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,50 %
 • Röstandel: 0,50 %
2018-09-30
 • Vem: Magnus Nils Oscar Thulin
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,68 %
 • Röstandel: 0,68 %
2018-09-30
 • Vem: Jørn Magne Bjerkvoll
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,54 %
 • Röstandel: 0,54 %
2018-09-30
 • Vem: Mathias Palmqvist
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,88 %
 • Röstandel: 9,88 %
2018-09-30
 • Vem: Christian Kronegård
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,50 %
 • Röstandel: 0,50 %
2018-09-30
 • Vem: New Equity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 34,64 %
 • Röstandel: 34,64 %
2018-09-30
 • Vem: Roger Vängbo
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,62 %
 • Röstandel: 0,62 %
2018-06-30
 • Vem: AB B21 Invest
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 39,69 %
 • Röstandel: 39,69 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,40 %
 • Röstandel: 2,40 %
2018-06-30
 • Vem: New Equity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 34,64 %
 • Röstandel: 34,64 %
2018-06-30
 • Vem: Mathias Palmqvist
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,35 %
 • Röstandel: 12,35 %
Ägare Kapital % Röster %
New Equity 34,64 34,64
AB B21 Invest 31,75 31,75
Mathias Palmqvist 9,88 9,88
Avanza Pension 3,24 3,24
Albin Fransson 1,20 1,20
Magnus Nils Oscar Thulin 0,68 0,68
Roger Vängbo 0,62 0,62
Jørn Magne Bjerkvoll 0,54 0,54
Björn Mannerqvist 0,50 0,50
Christian Kronegård 0,50 0,50
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-0,37
Balanslikviditet
1,92
Räntabilitet totalt kapital %
-0,35
Kassalikviditet
1,92
Ändring eget kapital %
0,00
Soliditet %
93,66
Ändring totalt kapital %
0,00
Kapitalomsättningshast.
0,36
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-0,98
Kundfordringar oms. hast.
5,79
Nettomarginal %
-0,96
Andel utdelad vinst %
-