Om bolaget (ORGO)

Orgo Tech

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,000 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,900
 • Högst
  1,985
 • Lägst
  1,865
 • Antal
  46 042
 • Tid
  17:29:36

Orgo Tech

Orgo Tech är ett IT-bolag som utvecklar mjukvaror för webbaserade tjänster. Visionen är att förbättra webbupplevelsen genom att erbjuda lösningar som automatiserar och sänker bandbreddsanvändningen på vardera hemsida. Bildoptimeringstjänsten IMGO är bolagets egenutvecklade algoritm och används som en plug-in till kundernas hemsidor. Bolaget bildades 2016 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Alexander Winqvist
Ordförande
Christian Kronegård
Hemsida
https://orgot...
Bransch
Teknik
Börsvärde
19 000 000 SEK
Orgo Tech
10 000 000 aktier
Totalt
10 000 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-11-01
Delårsrapport
2020-02-03
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-08-02
Delårsrapport
2019-05-09
Ordinarie utdelning Orgo Tech
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: -
2019-04-24
Bolagsstämma
2019-04-16
Delårsrapport
2019-02-01
Årsrapport
2018-11-02
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,24 %
 • Röstandel: 3,24 %
2018-09-30
 • Vem: Björn Mannerqvist
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,50 %
 • Röstandel: 0,50 %
2018-09-30
 • Vem: AB B21 Invest
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 31,75 %
 • Röstandel: 31,75 %
2018-09-30
 • Vem: Albin Fransson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,20 %
 • Röstandel: 1,20 %
2018-09-30
 • Vem: Jørn Magne Bjerkvoll
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,54 %
 • Röstandel: 0,54 %
2018-09-30
 • Vem: Christian Kronegård
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,50 %
 • Röstandel: 0,50 %
2018-09-30
 • Vem: Magnus Nils Oscar Thulin
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,68 %
 • Röstandel: 0,68 %
2018-09-30
 • Vem: Mathias Palmqvist
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,88 %
 • Röstandel: 9,88 %
2018-09-30
 • Vem: New Equity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 34,64 %
 • Röstandel: 34,64 %
2018-09-30
 • Vem: Roger Vängbo
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,62 %
 • Röstandel: 0,62 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 2,89 -3,86 -3,71 -5,75
01 Communique Laboratory Inc 0,00 4,55 0,00 4,55 21,05
21Vianet Group Inc -2,70 10,04 6,03 -14,19 -28,14
24SevenOffice 3,65 -2,50 2,97 3,31 100,00
2U Inc 1,85 19,99 -52,12 -53,63 -76,86
3D Systems Corp 0,44 2,22 -20,94 -20,85 -68,04
58.com Inc 2,37 8,92 -1,12 -3,07 -22,11
5th Planet Games 8,76 7,84 -11,49 -2,53 -69,20
8x8 Inc 2,53 2,28 1,99 6,56 12,12
A10 Networks Inc 0,84 1,56 -5,16 12,21 3,76
Ability Inc -5,50 0,80 -29,22 -52,39 -86,07
Ägare Kapital % Röster %
New Equity 34,45 34,45
Thomas Jansson 31,73 31,73
Mathias Palmqvist 9,85 9,85
Ingrid Nordgren 0,75 0,75
Nordnet Pensionsförsäk... 0,68 0,68
Avanza Pension 0,63 0,63
Truyen Van Ly 0,55 0,55
Björn Mannerqvist 0,50 0,50
Christian Kronegård 0,50 0,50
Sunny Ahmed 0,50 0,50
Datum för årsredovisning
2019-08-02
Räntetäckningsgrad
-765,33
Räntabilitet eget kapital %
-117,00
Balanslikviditet
7,30
Räntabilitet totalt kapital %
-105,00
Kassalikviditet
7,30
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
90,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,83
Bruttomarginal %
56,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-128,00
Kundfordringar oms. hast.
0,25
Nettomarginal %
-127,00
Andel utdelad vinst %
-