Om bolaget (FISH)

Sailfish Royalty Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,00 CAD
 • Köp
  1,44
 • Sälj
  1,45
 • Senast
  1,45
 • Högst
  1,46
 • Lägst
  1,44
 • Antal
  175 250
 • Tid
  22:00:44

Sailfish Royalty

Sailfish Royalty är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget arbetar med prospektering, utvinning samt vidare distribution av ädelmetaller och mineraler. Störst andel av råvarorna består av guldförnödenheter. Verksamheten drivs via flertalet produktionsanläggningar runtom den nordamerikanska marknaden. En del av projekten drivs även i samarbete med övriga aktörer på marknaden.
VD
Akiba Leisman
Ordförande
Akiba Leisman
Hemsida
https://sailf...
Bransch
-
Börsvärde
105 339 207 CAD
Sailfish Royalty Corp
72 647 729 aktier
Totalt
72 647 729 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-09-28
Ordinarie utdelning Sailfish Royalty Corp
 • Utdelning/aktie: 0,015845 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-28
 • Utdelningsdag: 2021-10-15
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-