Om bolaget (247)

24SevenOffice

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,59 %
 • Utv. idag SEK
  +0,10 SEK
 • Köp
  17,05
 • Sälj
  17,90
 • Senast
  17,00
 • Högst
  17,90
 • Lägst
  17,00
 • Antal
  3 010
 • Tid
  09:12:51

24SevenOffice Sc.

24SevenOffice är verksamma på den nordiska marknaden, företaget levererar affärssystem till små och medelstora företag via molnbaserade lösningar. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler for redovisning, CRM, fakturering, logistik, projektstyrning och tidredovisning, allt integrerat i en lösning.

VD
Staale Risa
Ordförande
Karl-Anders Grønland
Hemsida
www.24sevenof...
Bransch
-
Börsvärde
933 461 968 SEK
24SevenOffice
55 234 436 aktier
Totalt
55 234 436 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-27
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-09
Ordinarie utdelning 24SevenOffice
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: -
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-05-07
Delårsrapport
2019-02-26
Årsrapport
2018-11-13
Delårsrapport
2018-08-28
Delårsrapport
2018-07-12
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
71 443 000
Immateriella anläggningstillgångar 3 213 000
Materiella anläggningstillgångar 158 000
Finansiella anläggningstillgångar 1 541 000
Summa anläggningstillgångar 4 912 000
Kassa och bank 45 008 000
Summa omsättningstillgångar 66 531 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 23 771 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 6 137 000
Kortfristiga skulder 41 535 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Humle Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,52 %
 • Röstandel: 6,52 %
2018-09-30
 • Vem: 24Sevenoffice AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 58,82 %
 • Röstandel: 58,82 %
2018-09-30
 • Vem: Elvegris AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,58 %
 • Röstandel: 1,58 %
2018-09-30
 • Vem: Staale Risa
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,80 %
 • Röstandel: 2,80 %
2018-09-30
 • Vem: 24Sevenoffice BMU AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,12 %
 • Röstandel: 2,12 %
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,98 %
 • Röstandel: 1,98 %
2018-09-30
 • Vem: Nordea Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,28 %
 • Röstandel: 4,28 %
2018-09-30
 • Vem: Handelsbanken Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,62 %
 • Röstandel: 5,62 %
2018-09-30
 • Vem: Swedbank Robur Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,50 %
 • Röstandel: 7,50 %
2018-09-30
 • Vem: Truls Kristian Hauger
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,58 %
 • Röstandel: 1,58 %
Ägare Kapital % Röster %
24Sevenoffice AS 58,82 58,82
Swedbank Robur Fonder 7,50 7,50
Humle Fonder 6,52 6,52
Handelsbanken Fonder 5,62 5,62
Nordea Fonder 4,28 4,28
Staale Risa 2,80 2,80
24Sevenoffice BMU AS 2,12 2,12
Avanza Pension 1,98 1,98
Elvegris AS 1,58 1,58
Truls Kristian Hauger 1,58 1,58
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
1,53
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
1,53
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
52,51
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
4,03
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
20,58
Andel utdelad vinst %
0,00