Om bolaget (BKI)

Black Knight Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,80 %
 • Utv. idag USD
  -0,58 USD
 • Köp
  69,00
 • Sälj
  77,60
 • Senast
  72,20
 • Högst
  73,53
 • Lägst
  72,08
 • Antal
  652 638
 • Tid
  22:00:04

Black Knight Financial Services

Black Knight är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder genom sina dotterbolag tillhandahåller integrerade mjukvaru-, data- och analyslösningar som stöd till hypotekslån- och konsumentlånprocesser, fastighetsaffärer där systemen ger information om värdet av konsumentens hem och förmögenhet som kan utnyttjas i värderingen av tillgången. Black Knight är verksamma i USA.
VD
Anthony Jabbour
Ordförande
William Foley
Hemsida
https://inves...
Bransch
Teknik
Börsvärde
10 911 058 823 USD
Black Knight Inc
149 918 368 aktier
Totalt
149 918 368 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-06-10
Bolagsstämma
2019-08-05
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,18 2,62 -0,88 17,38 4,91
01 Communique Laboratory Inc 0,00 0,00 8,33 0,00 -7,14
1911 Gold Corp 9,80 24,18 14,14 73,85 105,45
21Vianet Group Inc 3,25 6,19 95,87 70,95 223,45
24SevenOffice 0,41 -0,81 5,13 49,09 40,97
3D Systems Corp -0,58 5,58 -16,13 -3,40 -23,57
48North Cannabis Corp 15,00 9,52 2,22 64,29 -72,62
8x8 Inc 0,73 6,77 12,28 2,92 -33,00
9F Inc -2,02 -9,09 -48,41 -62,80 -
A10 Networks Inc 0,00 5,72 -1,58 12,50 -3,93
AAC Clyde Space -0,27 2,92 -13,74 18,75 -16,65
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
15,24
Balanslikviditet
132,77
Räntabilitet totalt kapital %
5,57
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
5,40
Soliditet %
47,04
Ändring totalt kapital %
1,60
Kapitalomsättningshast.
29,03
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
24,69
Kundfordringar oms. hast.
15,26
Nettomarginal %
19,19
Andel utdelad vinst %
-