Om bolaget (TYSB)

Tysnes Sparebank

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag NOK
  +0,00 NOK
 • Köp
  108,00
 • Sälj
  119,00
 • Senast
  114,00
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  16:30:00

Tysnes Sparebank

Tysnes Sparebank erbjuder ett utbud av finansiella tjänster och försäkringslösningar. Exempel inkluderar försäkringar för bil, barn, hus och resor, samt traditionell kapitalförvaltning inkluderat aktie- och fondsparande samt pensionssparande. En stor del av tjänsterna nås via mobilbanken. Bankens kunder återfinns både bland privatpersoner och bolag, med störst verksamhet inom den norska marknaden. Tysnes Sparebank har sitt huvudkontor i Tysnes.
VD
Dag Sandstå
Ordförande
Leif Magne Hovland
Hemsida
https://tysne...
Bransch
-
Börsvärde
172 946 892 NOK
Tysnes Sparebank
1 517 078 aktier
Totalt
1 517 078 aktier
Introdatum
2017-12-18

Kommande händelser

2021-08-13
Delårsrapport
2021-11-16
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-05-14
Delårsrapport
2021-03-25
Ordinarie utdelning Tysnes Sparebank
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-25
 • Utdelningsdag: -
2021-03-24
Bolagsstämma
2021-02-16
Årsrapport
2020-11-12
Delårsrapport
2020-08-13
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Alutec 15,00 15,00
Meidell 15,00 15,00
Saetre Holding 9,80 9,80
NP Holding 3,10 3,10
VPF Eika Egenkapitalbevis 2,60 2,60
Alsaker Eiendom 2,50 2,50
Gardsenden 2,20 2,20
Bergen Kommunale Pensj... 2,10 2,10
PTT Invest 2,10 2,10
Frank Ingebrigsten 1,90 1,90
Datum för årsredovisning
2020-02-13
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-