Om bolaget (TOPR)

TopRight Nordic

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +5,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,20 SEK
 • Köp
  4,20
 • Sälj
  4,30
 • Senast
  4,20
 • Högst
  4,20
 • Lägst
  3,55
 • Antal
  21 493
 • Tid
  11:36:12

TopRight Nordic

TopRight Nordic är specialiserade inom lösningar för ljusteknik. Verksamheten utgår idag ifrån tre affärsområden: Smart Glas, Bright Safety och Bright Attention. En stor del av produkterna används inom säkerhet för vägar där vardera affärsområde är inriktade mot flexibla glas, böjbar och stöttålig ljusteknik, samt animerade dekaler och övriga ljuspaneler. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Anders Myrbäck
Ordförande
Fredrik Skarke
Hemsida
https://topri...
Bransch
-
Börsvärde
70 093 008 SEK
TopRight Nordic
17 523 252 aktier
Totalt
17 523 252 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-30
Delårsrapport
2019-11-29
Delårsrapport
2020-02-28
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TOPR-BT
 • Noteringsperiod: 2019-05-07 - 2019-06-13
2019-06-11
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 2,50
 • Handlas utan rätt: 2019-06-11
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-05-28
Delårsrapport
2019-05-02
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:10
 • Betalt/aktie: 2,50
 • Handlas utan rätt: 2019-05-02
 • Tidsperiod: 2019-05-07 - 2019-05-21
 • Likviddag: -
2019-05-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TOPR-TR
 • Noteringsperiod: 2019-05-07 - 2019-05-17
2019-05-10
Ordinarie utdelning TopRight Nordic
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-04-15
Extra bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
2018-09-28
Händelse: ??
 • Villkor: 1:15
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-09-28
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-08-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
FAAV Invest AB 12,00 12,00
Svensk Företagsförädling 10,10 10,10
Yimayme 6,50 6,50
Nikolaos Zabaklis 4,20 4,20
Taptum Finance 3,80 3,80
Datum för årsredovisning
2019-05-28
Räntetäckningsgrad
-22,22
Räntabilitet eget kapital %
-47,00
Balanslikviditet
0,76
Räntabilitet totalt kapital %
-21,00
Kassalikviditet
0,58
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
43,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,25
Bruttomarginal %
85,00
Varulagrets oms. hast.
0,42
Rörelsemarginal %
-81,00
Kundfordringar oms. hast.
0,26
Nettomarginal %
-85,00
Andel utdelad vinst %
-