Om bolaget (TOPR)

TopRight Nordic

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -10,32 %
 • Utv. idag SEK
  -0,36 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,13
 • Högst
  3,40
 • Lägst
  3,13
 • Antal
  6 301
 • Tid
  17:29:34

TopRight Nordic

VD
Anders Myrbäck
Ordförande
Fredrik Skarke
Hemsida
www.toprightn...
Bransch
-
Börsvärde
47 096 318 SEK
TopRight Nordic
13 494 647 aktier
Totalt
13 494 647 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-05-02
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:10
 • Betalt/aktie: 2,50
 • Handlas utan rätt: 2019-05-02
 • Tidsperiod: 2019-05-07 - 2019-05-21
 • Likviddag: -
2019-05-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TOPR-TR
 • Noteringsperiod: 2019-05-07 - 2019-05-17
2019-05-10
Ordinarie utdelning TopRight Nordic
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-05-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TOPR-BT
 • Noteringsperiod: 2019-05-07 - -
2019-04-15
Extra bolagsstämma
2018-09-28
Distribution av värdepapper TopRight Nordic
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-09-28
 • Utdelningsdag: -
2018-09-28
Händelse: ??
 • Villkor: 1:15
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-09-28
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-09-21
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-