Om bolaget (ATVEXA B)

Atvexa B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  70,00
 • Sälj
  72,50
 • Senast
  72,50
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  09:00:01

Atvexa

Atvexa är en koncern som äger och driver förskolor och skolor. Visionen är att vara en aktiv ägare där vardera dotterbolag drivs under egna varumärken och med olika pedagogiska inriktningar. Störst verksamhet återfinns inom mellersta Sverige och Storstockholmsområdet, där största andelen består av förskolor. Atvexa grundades under 2009 och har sitt huvudkontor i Stocksund.
VD
Katrina Sjögren
Ordförande
Sara Karlin
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
879 413 980 SEK
Atvexa B
5 646 856 aktier
Totalt
12 129 848 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-10-30
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-07-26
Delårsrapport
2019-07-18
Extra bolagsstämma
2019-04-26
Delårsrapport
2019-01-25
Delårsrapport
2019-01-18
Ordinarie utdelning Atvexa B
 • Utdelning/aktie: 0,0000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-18
 • Utdelningsdag: -
2019-01-17
Bolagsstämma
2018-10-30
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,15 3,93 3,04 6,98 12,13
AG Mortgage Investment Trust Inc 0,20 2,22 -2,63 -4,71 -11,55
AGNC Investment Corp 0,55 1,48 1,05 -5,25 -7,75
Acadia Realty Trust 0,24 0,00 0,07 7,08 3,12
Acrinova -5,56 2,00 -7,27 2,00 36,64
Adapteo -3,73 -3,26 -0,12 -2,33 -
Aedifica SA -1,15 -0,69 -1,90 9,88 31,89
Agat Ejendomme -1,11 -1,39 -2,74 -8,51 -38,58
Agree Realty Corp 1,02 1,10 3,54 20,25 40,47
Akelius Residential Prop. D -0,57 -0,57 - - -
Akelius Residential Prop. Pref 0,00 -0,29 0,14 -1,97 3,58
Ägare Kapital % Röster %
Alteria Holding AB 32,50 47,00
Svenska Rehabilitering... 31,40 46,80
Sara Karlin 7,50 1,30
Humle Småbolagsfond 5,00 0,90
Datum för årsredovisning
2019-07-26
Räntetäckningsgrad
12,96
Räntabilitet eget kapital %
16,00
Balanslikviditet
0,76
Räntabilitet totalt kapital %
5,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
36,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
1,57
Bruttomarginal %
72,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
4,00
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
3,00
Andel utdelad vinst %
-