Om bolaget (VCI)

Vitreous Glass Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,00 CAD
 • Köp
  3,68
 • Sälj
  3,70
 • Senast
  3,68
 • Högst
  3,68
 • Lägst
  3,68
 • Antal
  1 300
 • Tid
  16:35:31

Vitreous Glass

Vitreous Glass rengör, krossar och säljer avfallsglas till tillverkning av glasfiber i Alberta, Kanada. Det erbjuder sina produkter till tillverkarna av byggnadsisolering baserad på glasfiber för användning som råmaterial i sina produktionsanläggningar. Bolaget har sitt huvudkontor i Airdrie, Kanada.
VD
J Patrick Cashion
Ordförande
J Patrick Cashion
Hemsida
http://www.vi...
Bransch
-
Börsvärde
0
Vitreous Glass Inc
6 283 667 aktier
Totalt
6 283 667 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-10-31
Bonusutdelning Vitreous Glass Inc
 • Utdelning/aktie: 0,03 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-31
 • Utdelningsdag: 2019-11-15
2019-07-31
Bonusutdelning Vitreous Glass Inc
 • Utdelning/aktie: 0,05 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-31
 • Utdelningsdag: 2019-08-15
2019-04-30
Bonusutdelning Vitreous Glass Inc
 • Utdelning/aktie: 0,10 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-30
 • Utdelningsdag: 2019-05-15
2019-01-31
Ordinarie utdelning Vitreous Glass Inc
 • Utdelning/aktie: 0,13 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-31
 • Utdelningsdag: 2019-02-15
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
67,00
Balanslikviditet
4,26
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
3,82
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
52,00
Varulagrets oms. hast.
0,04
Rörelsemarginal %
34,00
Kundfordringar oms. hast.
0,13
Nettomarginal %
34,00
Andel utdelad vinst %
-