Om bolaget (SEGR)

Smart Energy

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,90 %
 • Utv. idag SEK
  +0,006 SEK
 • Köp
  0,210
 • Sälj
  0,213
 • Senast
  0,213
 • Högst
  0,214
 • Lägst
  0,209
 • Antal
  182 621
 • Tid
  09:10:22

Smart Energy Sweden

Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. Försäljningsmålet är att uppnå en volym om 100 000 kubikmeter bränsle per år, samt att etablera 100 nya tankstationer ute på landsbygden under de kommande fem verksamhetsåren. Bolaget utvinner även olja och gas från ett antal brunnar i Texas, USA.

VD
Fredrik Johansson
Ordförande
Per Fougberg (tf)
Hemsida
www.smartener...
Bransch
-
Börsvärde
145 342 548 SEK
Smart Energy
702 137 915 aktier
Totalt
702 137 915 aktier
Introdatum
2009-11-09

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-05-02
Ordinarie utdelning Smart Energy
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-02
 • Utdelningsdag: -
2019-04-30
Bolagsstämma
2018-06-29
Ordinarie utdelning Smart Energy
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-29
 • Utdelningsdag: -
2018-06-28
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
3 622 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 3 537 000
Finansiella anläggningstillgångar 16 000
Summa anläggningstillgångar 3 553 000
Kassa och bank 7 000
Summa omsättningstillgångar 69 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 2 560 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 1 062 000
Årets resultat -569 000
Total fakturering 497 000
Rörelseresultat -479 000
Summa finansnetto -90 000
Resultat efter finansiella poster -569 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-10-31
 • Vem: GEM FUND LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,50 %
 • Röstandel: 12,50 %
2018-10-31
 • Vem: ENERGIFONDEN SVERIGE AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 38,10 %
 • Röstandel: 38,10 %
Ägare Kapital % Röster %
ENERGIFONDEN SVERIGE AB 38,10 38,10
GEM FUND LLC 12,50 12,50
HANDEL & TRANSPORT... 10,90 10,90
CJ HALL INVEST AB 2,20 2,20
AVANZA 2,10 2,10
BENGT GRAFSTRÖM 0,90 0,90
THOMAS STOLPE 0,80 0,80
Datum för årsredovisning
2014-12-31
Räntetäckningsgrad
-5,32
Räntabilitet eget kapital %
-20,00
Balanslikviditet
0,06
Räntabilitet totalt kapital %
-13,57
Kassalikviditet
0,06
Ändring eget kapital %
-18,21
Soliditet %
70,68
Ändring totalt kapital %
5,32
Kapitalomsättningshast.
0,14
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-96,38
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-114,49
Andel utdelad vinst %
-