Om bolaget (SEGR)

Smart Energy

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +5,06 %
 • Utv. idag SEK
  +0,004 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,083
 • Högst
  0,083
 • Lägst
  0,077
 • Antal
  6 590 195
 • Tid
  17:29:40

Smart Energy Sweden Group

Smart Energy är ett energibolag som idag äger flera tankstationer lokaliserade runtom i Sverige. Fokus ligger på att etablera tankstationer främst på landsbygden i södra Sverige, där bolaget har som regel att arrendera markområden där de etablerar stationerna. Kunderna består av privatpersoner samt av aktörer inom jordbruk, kommun och industri. Huvudkontoret ligger i Västra Frölunda.
VD
Jesper Starander
Ordförande
Glenn Renhult
Hemsida
http://www.sm...
Bransch
-
Börsvärde
84 127 520 SEK
Smart Energy
994 905 329 aktier
Totalt
1 064 905 329 aktier
Introdatum
2009-11-09

Kommande händelser

2020-02-28
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-11-29
Delårsrapport
2019-08-28
Delårsrapport
2019-08-07
Extra bolagsstämma
2019-05-30
Delårsrapport
2019-05-02
Ordinarie utdelning Smart Energy
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-02
 • Utdelningsdag: -
2019-04-30
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Capital Conquest AB 23,80 23,80
Avanza Pension 9,70 9,70
Nicklas Eriksson med n... 3,00 3,00
Handelsbanken Micro Cap 2,90 2,90
CJ Hall Invest 1,80 1,80
Nordnet Pensionsförsäk... 1,30 1,30
AI Tunkaynak Kanan 0,90 0,90
Per-Olov Olsson 0,80 0,80
Rasheed Anand 0,80 0,80
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-