Om bolaget (SEGR)

Smart Energy

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,26 %
 • Utv. idag SEK
  +0,003 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,136
 • Högst
  0,140
 • Lägst
  0,130
 • Antal
  12 005 480
 • Tid
  17:29:38

Smart Energy Sweden Group

Smart Energy är ett energibolag som idag äger flera tankstationer lokaliserade runtom i Sverige. Fokus ligger på att etablera tankstationer främst på landsbygden i södra Sverige, där bolaget har som regel att arrendera markområden där de etablerar stationerna. Kunderna består av privatpersoner samt av aktörer inom jordbruk, kommun och industri. Huvudkontoret ligger i Västra Frölunda.
VD
Jesper Starander
Ordförande
Glenn Renhult
Hemsida
http://www.sm...
Bransch
-
Börsvärde
124 070 174 SEK
Smart Energy
904 412 915 aktier
Totalt
932 858 454 aktier
Introdatum
2009-11-09

Kommande händelser

2019-11-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-28
Delårsrapport
2019-08-07
Extra bolagsstämma
2019-05-30
Delårsrapport
2019-05-02
Ordinarie utdelning Smart Energy
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-02
 • Utdelningsdag: -
2019-04-30
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-10-31
 • Vem: ENERGIFONDEN SVERIGE AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 38,10 %
 • Röstandel: 38,10 %
2018-10-31
 • Vem: GEM FUND LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,50 %
 • Röstandel: 12,50 %
Ägare Kapital % Röster %
Capital Conquest AB 18,30 18,30
Swedbank AB 7,50 7,50
Avanza Pension 7,10 7,10
Svenska Handelsbanken 3,10 3,10
Skandinaviska Enskilda... 2,60 2,60
CJ Hall Invest 2,20 2,20
Biotech-IGG Equity 1,80 1,80
Nordnet Bank 1,50 1,50
Per-Olov Olsson 1,00 1,00
Rasheed Anand 1,00 1,00
Datum för årsredovisning
2019-02-28
Räntetäckningsgrad
2,69
Räntabilitet eget kapital %
24,00
Balanslikviditet
0,88
Räntabilitet totalt kapital %
4,00
Kassalikviditet
0,57
Ändring eget kapital %
34,00
Soliditet %
23,00
Ändring totalt kapital %
0,57
Kapitalomsättningshast.
1,99
Bruttomarginal %
12,00
Varulagrets oms. hast.
0,09
Rörelsemarginal %
3,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
2,00
Andel utdelad vinst %
0,00