Om bolaget (SOIL)

Saturn Oil & Gas Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +9,09 %
 • Utv. idag CAD
  +0,010 CAD
 • Köp
  0,115
 • Sälj
  0,120
 • Senast
  0,120
 • Högst
  0,120
 • Lägst
  0,115
 • Antal
  280 500
 • Tid
  21:59:58

Saturn Oil & Gas

Saturn Oil & Gas är ett energiföretag som engagerar sig i förvärv, utforskning, utvärdering och utveckling av energi och resurser i Kanada. Företaget fokuserar på utforskning av olje- och gasfyndigheter i provinsen Saskatchewan. Bolaget grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Calgary, Kanada.
VD
John Jeffrey
Ordförande
John Jeffrey
Hemsida
http://www.sa...
Bransch
Energi
Börsvärde
48 215 608 CAD
Saturn Oil & Gas Inc
438 323 714 aktier
Totalt
438 323 714 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-22
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,37 4,25 5,01 6,41 36,25
Abraxas Petroleum Corp -3,38 -3,78 -30,18 11,17 -48,26
Adams Resources & Energy Inc 1,09 0,41 -3,74 -0,56 22,56
Advantage Energy Ltd 0,41 12,76 10,00 55,66 200,00
Aemetis Inc -2,41 5,54 -22,07 -46,32 1 057,21
Africa Energy Corp 13,04 6,12 0,00 -3,70 -30,67
Africa Energy Corp 1,02 0,36 -2,15 -5,01 -33,10
Africa Oil 0,00 0,81 3,33 3,33 11,71
Africa Oil -0,65 2,24 4,25 5,69 15,82
Akastor -2,40 0,16 -0,16 2,87 9,71
Aker 0,16 3,61 -3,66 -1,79 63,13
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-