Om bolaget (TPGR)

Time People Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  28,70
 • Sälj
  28,90
 • Senast
  28,20
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  10:25:48

Time People Group

Time People Group är ett koncern som bedriver konsultverksamhet. Störst specialisering sker inom IT och affärsutveckling och mot sektorerna bank, finans och försäkring. Verksamheten styrs utifrån vardera dotterbolag nischade mot olika specialistområden. Utöver huvudverksamheten erbjuder bolaget utbildningar och certifieringskurser. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Magnus Lönn
Ordförande
Bo Nordlander
Hemsida
http://invest...
Bransch
-
Börsvärde
204 450 000 SEK
Time People Group
7 250 000 aktier
Totalt
7 250 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-03-05
Delårsrapport
2020-06-26
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-11-28
Delårsrapport
2019-09-11
Ordinarie utdelning Time People Group
 • Utdelning/aktie: 1,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-11
 • Utdelningsdag: 2019-09-17
2019-09-10
Bolagsstämma
2019-09-05
Delårsrapport
2019-06-26
Årsrapport
2019-03-13
Delårsrapport
2018-12-12
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Marcodena Holding 25,00 25,00
Hans Nygren Invest AB 24,90 24,90
Giraff Data AB 13,50 13,50
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
1 434,27
Räntabilitet eget kapital %
27,00
Balanslikviditet
1,59
Räntabilitet totalt kapital %
16,00
Kassalikviditet
1,59
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
59,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
1,95
Bruttomarginal %
78,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
8,00
Kundfordringar oms. hast.
0,23
Nettomarginal %
8,00
Andel utdelad vinst %
-