Om bolaget (LHR)

Lakeview Hotel Investment Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,000 CAD
 • Köp
  0,030
 • Sälj
  0,040
 • Senast
  0,040
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  13:01:16

Lakeview Hotel Investment

Lakeview Hotel Investment är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget äger och förvaltar över ett brett utbud av fastighetsbestånd. Fastigheterna består huvudsakligen av kommersiella hotell. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling. Utöver huvudverksamheten erbjuds support och tekniskt underhåll. Störst andel av fastighetsinvesteringarna återfinns inom den den nordamerikanska marknaden.
VD
Keith Levit
Ordförande
Keith Levit
Hemsida
http://valida...
Bransch
-
Börsvärde
782 312 CAD
Lakeview Hotel Investment Corp
19 557 806 aktier
Totalt
19 557 806 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-30
Bolagsstämma
2020-09-30
Delårsrapport
2020-07-28
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-09-30
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-55,63
Balanslikviditet
42,69
Räntabilitet totalt kapital %
32,24
Kassalikviditet
42,59
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-111,89
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
37,98
Bruttomarginal %
91,47
Varulagrets oms. hast.
0,39
Rörelsemarginal %
163,86
Kundfordringar oms. hast.
4,65
Nettomarginal %
84,88
Andel utdelad vinst %
-