Om bolaget (OVT)

Oculus VisionTech Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -7,02 %
 • Utv. idag CAD
  -0,04 CAD
 • Köp
  0,55
 • Sälj
  0,57
 • Senast
  0,53
 • Högst
  0,53
 • Lägst
  0,53
 • Antal
  1 009
 • Tid
  19:00:00

Oculus VisionTech

Oculus VisionTech är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av digitala leveransmetoder. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för för distribution och uppföljning av diverse digitala kanaler. Kunderna består av företagskunder verksamma i ett flertal olika sektorer. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse mervärdestjänster. Störst verksamhet återfinns inom den nordamerikanska marknaden.
VD
Rowland Perkins
Ordförande
Rowland Perkins
Hemsida
https://ovtz....
Bransch
-
Börsvärde
38 202 863 CAD
Oculus VisionTech Inc
67 022 568 aktier
Totalt
67 022 568 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-10-15
Bolagsstämma
2021-03-15
Årsrapport
2020-11-09
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-03-15
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-245,45
Balanslikviditet
294,12
Räntabilitet totalt kapital %
-554,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
28,99
Soliditet %
66,00
Ändring totalt kapital %
28,58
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-