Om bolaget (IOT)

Innovotech Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,000 CAD
 • Köp
  0,160
 • Sälj
  0,180
 • Senast
  0,165
 • Högst
  0,165
 • Lägst
  0,165
 • Antal
  25 000
 • Tid
  22:00:03

Innovotech

Innovotech är verksamma inom bioteknik. Bolaget är idag en utvecklare av så kallade biofilmprodukter, produkter som är fokuserade mot att tillhandahålla lösningar på medicinska och industriella problem förorsakade av mikrobiella biofilmer. Kunderna är huvudsakligen verksamma inom den nordamerikanska marknaden, med fokus på jordbruksindustrin.
VD
James Timourian
Ordförande
James Timourian
Hemsida
https://innov...
Bransch
-
Börsvärde
6 420 085 CAD
Innovotech Inc
38 909 612 aktier
Totalt
38 909 612 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2022-10-11
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2021-10-12
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-