Om bolaget (LBI)

Lions Bay Capital Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,000 CAD
 • Köp
  0,085
 • Sälj
  0,095
 • Senast
  0,090
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  21:21:00

Lions Bay Capital

Lions Bay Capital är ett kanadensiskt investmentbolag. Bolaget arbetar idag med förvärv, förvaltning och vidareutveckling av tillväxtbolag verksamma inom diverse olika branscher. Störst inriktning återfinns inom energisektorn, där bolaget för närvarande investerar i olje- och gassektorn, samt inom diverse teknikbolag. Störst verksamhet återfinns inom den australiensiska marknaden.
VD
John Byrne
Ordförande
John Byrne
Hemsida
https://lions...
Bransch
-
Börsvärde
12 789 526 CAD
Lions Bay Capital Inc
142 105 852 aktier
Totalt
142 105 852 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-10-25
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-37,45
Balanslikviditet
263,54
Räntabilitet totalt kapital %
-11,43
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-13,18
Soliditet %
62,03
Ändring totalt kapital %
-13,29
Kapitalomsättningshast.
-12,90
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
180,08
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
88,59
Andel utdelad vinst %
-