Om bolaget (MSR)

Minsud Resources Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,000 CAD
 • Köp
  0,220
 • Sälj
  0,280
 • Senast
  0,275
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  17:00:01

Minsud Resources

Minsud Resources är verksamma inom gruvbranschen. Bolaget arbetar idag med prospektering, utvinning samt vidare distribution av diverse ädelmetaller och mineraler. Störst andel av produkterna består av guld, silver och koppar som utvinns via egna produktionsanläggningar runtom den sydamerikanska marknaden. En del av projekten drivs även i samarbete med övriga aktörer på marknaden.
VD
Carlos A. Massa
Ordförande
Alberto F. Orcoyen
Hemsida
https://www.m...
Bransch
-
Börsvärde
42 957 940 CAD
Minsud Resources Corp
156 210 694 aktier
Totalt
156 210 694 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-10-14
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-0,97
Balanslikviditet
325,65
Räntabilitet totalt kapital %
-0,90
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-0,95
Soliditet %
79,06
Ändring totalt kapital %
14,48
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-