Om bolaget (QTRX)

Quanterix Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,35 %
 • Utv. idag USD
  -0,19 USD
 • Köp
  52,49
 • Sälj
  54,97
 • Senast
  53,85
 • Högst
  55,12
 • Lägst
  53,12
 • Antal
  145 278
 • Tid
  22:00:09

QuatRx Pharmaceuticals

QuatRx Pharmaceuticals är ett amerikanskt bolag verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget arbetar med forskning och utveckling av diverse analysteknologi, som vidare används för behandling av metaboliska – samt kroniska sjukdomar. Produkterna säljs under varierade varumärken med inriktning mot utveckling av ultrakänsliga detektionssystem. Störst verksamhet återfinns inom nordamerikanska marknaden.
VD
Robert L. Zerbe
Ordförande
Robert L. Zerbe
Hemsida
http://www.qu...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
1 963 629 755 USD
Quanterix Corp
36 336 598 aktier
Totalt
36 336 598 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-24
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,66 -0,68 4,65 6,83 37,68
10X Genomics Inc -1,55 0,16 -5,98 -6,79 88,64
111 Inc -3,04 -12,45 -33,52 -51,44 -6,49
1Life Healthcare Inc -1,28 0,67 -18,30 -37,92 -12,96
22nd Century Group Inc 2,48 4,75 -28,66 -29,27 302,26
23andMe Holding Co. -5,20 -13,48 -31,28 - -
2cureX -1,35 5,79 -0,50 -27,73 -18,17
4D Molecular Therapeutics Inc 0,04 2,48 4,53 -35,23 -
4D Pharma PLC 1,80 4,56 -10,75 -24,23 -
9 Meters Biopharma Inc -3,57 -4,42 -1,82 -12,20 119,55
908 Devices Inc. -2,66 -6,54 -21,99 -42,52 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-