Om bolaget (FIVEPG)

5th Planet Games

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +17,33 %
 • Utv. idag NOK
  +0,130 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,880
 • Högst
  0,900
 • Lägst
  0,702
 • Antal
  480 537
 • Tid
  16:25:28

5th Planet Games

VD
Henrik Nielsen
Ordförande
Jesper Theill Eriksen
Hemsida
www.5thplanet...
Bransch
Sällanköpsvaror- och tjänster
Börsvärde
32 643 428 NOK
5th Planet Games
43 524 571 aktier
Totalt
43 524 571 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-09-25
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-02
Ordinarie utdelning 5th Planet Games
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-02
 • Utdelningsdag: -
2019-04-30
Bolagsstämma
2019-04-08
Årsrapport
2019-04-03
Extra bolagsstämma
2018-12-03
Namnändringar
 • Tidigare namn: Hugo Games
 • Nytt namn: 5th Planet Games
2018-11-20
Extra bolagsstämma
2018-08-17
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-26
 • Vem: Aula Invest Aps
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 14,10 %
 • Röstandel: 14,10 %

Andra bolag i samma bransch (Sällanköpsvaror- och tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -2,16 -3,36 -6,64 -1,74 -2,55
AAK -0,18 -2,42 11,65 16,44 28,01
Agromino -2,67 -4,71 -2,67 8,66 2,82
Altia Oyj -0,69 -1,79 -8,45 -4,15 -20,56
Amer Sports Oyj 0,00 0,68 -6,57 1,49 51,28
Apetit Oyj -0,69 -1,15 -0,46 -6,72 -36,30
Aqua Bio Technology 0,00 -3,01 -3,73 -0,77 -60,31
Arcus -0,54 0,27 -3,16 -7,65 -13,51
Atari SDB -4,37 -2,78 - - -
Atria Oyj A -1,48 -1,22 -20,65 -8,29 -36,96
Austevoll Seafood 1,15 3,93 -4,36 -15,41 -1,73
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-