Om bolaget (CVU)

CPI Aerostructures Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag USD
  +0,00 USD
 • Köp
  3,27
 • Sälj
  3,33
 • Senast
  3,30
 • Högst
  3,36
 • Lägst
  3,20
 • Antal
  42 919
 • Tid
  22:00:06

CPI Aerostructures

CPI Aerostructures är ett tillverkande företag som är involverat i kontraktstillverkning av strukturella flygplandelar för fastvingade flygplan och helikoptrar på kommersiella och försvarsmarknader. Företaget erbjuder också flygsystem såsom rekognoseringskonstruktioner och bränslepanelsystem; och levererar delar för underhåll, reparation och översyn. Dessutom fungerar det som en underleverantör till försvarsentreprenörer för USAs försvarsdepartement
VD
Douglas McCrosson
Ordförande
Terry Stinson
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Industri
Börsvärde
0
CPI Aerostructures Inc
-
Totalt
12 230 287 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-25
Bolagsstämma
2021-04-15
Årsrapport
2021-01-04
Delårsrapport
2020-11-16
Delårsrapport
2020-10-06
Bolagsstämma
2020-09-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,37 4,25 5,01 6,41 36,25
2020 Bulkers 0,47 5,97 -4,91 1,91 101,70
24Storage 0,00 9,16 10,25 5,25 6,52
3M Co 0,77 1,57 3,80 -0,79 25,51
51job Inc -0,70 -0,65 -0,23 24,48 17,04
A O Smith Corp 1,50 1,03 2,79 1,90 35,71
A.P. Møller - Mærsk A 0,54 1,51 -3,56 18,53 116,20
A.P. Møller - Mærsk B 1,02 1,73 -4,14 14,57 107,15
Aalberts NV 8,27 19,04 14,99 13,12 61,98
Aallon Group Oyj 0,87 0,87 0,87 -1,69 7,41
Aaon Inc 0,93 -0,75 -1,09 -13,31 5,08
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-04-15
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-2 480,36
Balanslikviditet
107,72
Räntabilitet totalt kapital %
-547,09
Kassalikviditet
67,46
Ändring eget kapital %
-100,36
Soliditet %
21,89
Ändring totalt kapital %
-99,72
Kapitalomsättningshast.
45,66
Bruttomarginal %
50,97
Varulagrets oms. hast.
68,88
Rörelsemarginal %
-1 188,81
Kundfordringar oms. hast.
8 615,56
Nettomarginal %
-1 198,11
Andel utdelad vinst %
-