Om bolaget (SEA)

Seafire

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  5,60
 • Högst
  5,60
 • Lägst
  5,60
 • Antal
  800
 • Tid
  17:29:34

Seafire

VD
Johan Bennarsten
Ordförande
Joachim Berner
Hemsida
www.seafireab...
Bransch
-
Börsvärde
54 316 824 SEK
Seafire
9 699 433 aktier
Totalt
9 699 433 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning Seafire
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Bolagsstämma
2018-06-27
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SEA-MTF-BT2
 • Noteringsperiod: 2018-06-27 - 2018-07-13
2018-06-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SEA-MTF-BT1
 • Noteringsperiod: 2018-06-07 - 2018-07-04
2018-06-01
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 2:3
 • Betalt/aktie: 4,60
 • Handlas utan rätt: 2018-06-01
 • Tidsperiod: 2018-06-07 - 2018-06-21
 • Likviddag: -
2018-06-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SEA-MTF-TR
 • Noteringsperiod: 2018-06-07 - 2018-06-19
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-