Om bolaget (SEA)

Seafire

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -6,59 %
 • Utv. idag SEK
  -0,60 SEK
 • Köp
  8,50
 • Sälj
  8,85
 • Senast
  8,50
 • Högst
  8,50
 • Lägst
  8,50
 • Antal
  139
 • Tid
  11:11:04

Seafire

Seafire är ett investmentbolag. Bolaget ämnar vara en långsiktig ägare med fokus på delaktighet inom det operationella arbetet hos vardera förvärv. Störst fokus återfinns inom utvecklandet av potentiella tillväxtbolag verksamma inom IT-sektorn. Bolaget grundades under 2016 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Johan Bennarsten
Ordförande
Joachim Berner
Hemsida
http://seafir...
Bransch
-
Börsvärde
88 264 840 SEK
Seafire
9 699 433 aktier
Totalt
9 699 433 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-22
Delårsrapport
2019-10-23
Delårsrapport
2020-02-18
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning Seafire
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
2019-02-20
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-08-21
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-04-25
Räntetäckningsgrad
-1,86
Räntabilitet eget kapital %
-0,17
Balanslikviditet
0,88
Räntabilitet totalt kapital %
-0,05
Kassalikviditet
0,67
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
0,21
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,52
Bruttomarginal %
0,44
Varulagrets oms. hast.
0,15
Rörelsemarginal %
-0,07
Kundfordringar oms. hast.
0,19
Nettomarginal %
-0,11
Andel utdelad vinst %
-