Om bolaget (QRHC)

Quest Resource Holding Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,36 %
 • Utv. idag USD
  -0,09 USD
 • Köp
  6,44
 • Sälj
  6,83
 • Senast
  6,51
 • Högst
  6,66
 • Lägst
  6,37
 • Antal
  72 836
 • Tid
  22:00:02

Quest Resource Holding

Quest Resource Holding tillhandahåller lösningar för avfallsminskning och deponering av deponier. Bolaget erbjuder lösningar och tjänster för återvinning och korrekt bortskaffande av kommersiellt och konsumentavfall. Företaget grundades 2002 och har sitt huvudkontor i Texas, USA.
VD
S. Ray Hatch
Ordförande
Mitchell Saltz
Hemsida
https://inves...
Bransch
Industri
Börsvärde
123 555 207 USD
Quest Resource Holding Corp
18 720 486 aktier
Totalt
18 720 486 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-07-01
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,37 4,25 5,01 6,41 36,25
2020 Bulkers 0,47 5,97 -4,91 1,91 101,70
24Storage 0,00 9,16 10,25 5,25 6,52
3M Co 0,77 1,57 3,80 -0,79 25,51
51job Inc -0,70 -0,65 -0,23 24,48 17,04
A O Smith Corp 1,50 1,03 2,79 1,90 35,71
A.P. Møller - Mærsk A 0,54 1,51 -3,56 18,53 116,20
A.P. Møller - Mærsk B 1,02 1,73 -4,14 14,57 107,15
Aalberts NV 8,27 19,04 14,99 13,12 61,98
Aallon Group Oyj 0,87 0,87 0,87 -1,69 7,41
Aaon Inc 0,93 -0,75 -1,09 -13,31 5,08
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
1,10
Balanslikviditet
150,64
Räntabilitet totalt kapital %
1,26
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
10,38
Soliditet %
66,56
Ändring totalt kapital %
26,75
Kapitalomsättningshast.
96,51
Bruttomarginal %
19,31
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
0,76
Kundfordringar oms. hast.
17,66
Nettomarginal %
1,31
Andel utdelad vinst %
-