Om bolaget (3KR)

Tre Kronor Property Investment

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  119,50
 • Sälj
  120,00
 • Senast
  120,00
 • Högst
  120,00
 • Lägst
  119,00
 • Antal
  2 159
 • Tid
  14:19:43

Tre Kronor Property Investment

Tre Kronor Property är ett svenskt fastighetsbolag. Idag fokuserar bolaget primärt på att utveckla ett fastighetsbestånd med fokus på livsmedel och samhällsservice. Idag hyrs majoriteten av fastigheterna ut till aktörer inom statlig- och kommunal verksamhet, främst inom södra- och mellersta Sverige. Bolaget grundades under 2017 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Michael Johansson
Ordförande
Bernt-Olof Gustavsson
Hemsida
http://www.3k...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
1 019 400 240 SEK
Tre Kronor Property Investment
8 495 002 aktier
Totalt
8 495 002 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-10-08
Ordinarie utdelning Tre Kronor Property Investment
 • Utdelning/aktie: 2,05 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-08
 • Utdelningsdag: 2019-10-14
2020-01-09
Ordinarie utdelning Tre Kronor Property Investment
 • Utdelning/aktie: 2,1 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-09
 • Utdelningsdag: 2020-01-15
2020-02-17
Årsrapport
2020-04-27
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2019-07-18
Delårsrapport
2019-07-09
Ordinarie utdelning Tre Kronor Property Investment
 • Utdelning/aktie: 2,05 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-09
 • Utdelningsdag: 2019-07-15
2019-04-24
Ordinarie utdelning Tre Kronor Property Investment
 • Utdelning/aktie: 2,05 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-24
 • Utdelningsdag: 2019-04-30
2019-04-23
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2019-01-09
Ordinarie utdelning Tre Kronor Property Investment
 • Utdelning/aktie: 2 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-09
 • Utdelningsdag: 2019-01-15
2018-10-09
Ordinarie utdelning Tre Kronor Property Investment
 • Utdelning/aktie: 2 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-09
 • Utdelningsdag: 2018-10-15
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-07
 • Vem: AB Rolf
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,29 %
 • Röstandel: 2,29 %
2018-09-07
 • Vem: Catella Bank Filial
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 47,77 %
 • Röstandel: 47,77 %
2018-09-07
 • Vem: Dunkers Donationsfond nr 2 Stift. Henry & Gerda
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,85 %
 • Röstandel: 1,85 %
2018-09-07
 • Vem: Dahl Santhe
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,76 %
 • Röstandel: 1,76 %
2018-09-07
 • Vem: Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,96 %
 • Röstandel: 9,96 %
2018-09-07
 • Vem: Kichi Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,89 %
 • Röstandel: 1,89 %
2018-09-07
 • Vem: M.Å. Invest Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,82 %
 • Röstandel: 1,82 %
2018-09-07
 • Vem: Lindeblad Technology AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,88 %
 • Röstandel: 1,88 %
2018-09-07
 • Vem: Mannerson Gustaf
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,88 %
 • Röstandel: 1,88 %
2018-09-07
 • Vem: Ståhlgren Mattias
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,88 %
 • Röstandel: 1,88 %

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,20 -1,88 -1,60 -4,10 1,45
ALM Equity 1,02 0,00 -1,00 3,13 -3,88
ALM Equity Pref 0,00 0,99 0,99 5,15 -0,97
Acrinova -0,25 -0,25 11,89 18,54 21,65
Adapteo 0,00 1,68 - - -
Aedifica SA -0,63 0,17 12,63 14,57 16,70
Agat Ejendomme 0,26 0,26 -3,71 -12,39 -42,46
Akelius Residential Pref 0,28 0,00 1,86 2,30 1,86
Altarea SCA 0,44 0,67 0,00 -4,32 -7,75
Amasten Fastighets 0,00 1,75 12,74 51,87 81,29
Amasten Fastighets Pref 0,00 1,15 -0,28 5,71 13,55
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-02-28
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,06
Balanslikviditet
1,08
Räntabilitet totalt kapital %
0,08
Kassalikviditet
1,08
Ändring eget kapital %
1,51
Soliditet %
0,40
Ändring totalt kapital %
1,55
Kapitalomsättningshast.
0,04
Bruttomarginal %
0,73
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
0,58
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
1,91
Andel utdelad vinst %
0,20