Om bolaget (3KR)

Tre Kronor Property Investment

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  120,00
 • Sälj
  121,00
 • Senast
  121,00
 • Högst
  121,00
 • Lägst
  121,00
 • Antal
  1 024
 • Tid
  10:52:23

Tre Kronor Property

Tre Kronor Property Investment AB är ett nytt svenskt fastighetsbolag med fokus på välbelägna fastigheter i Sverige med hög andel livsmedel och samhällsservice. Bolagets affärsidé är att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter inom segmenten defensiv handel och samhällsfastigheter.

VD
Michael Johansson
Ordförande
Bernt-Olof Gustavsson
Hemsida
www.3krproper...
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
1 027 895 242 SEK
Tre Kronor Property Investment
8 495 002 aktier
Totalt
8 495 002 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-04-23
Bolagsstämma
2019-04-24
Ordinarie utdelning Tre Kronor Property Investment
 • Utdelning/aktie: 2,05 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-24
 • Utdelningsdag: 2019-04-30
2019-07-10
Ordinarie utdelning Tre Kronor Property Investment
 • Utdelning/aktie: 2,05 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-10
 • Utdelningsdag: 2019-07-16
2019-10-08
Ordinarie utdelning Tre Kronor Property Investment
 • Utdelning/aktie: 2,05 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-08
 • Utdelningsdag: 2019-10-14
2020-01-09
Ordinarie utdelning Tre Kronor Property Investment
 • Utdelning/aktie: 2,10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-09
 • Utdelningsdag: 2020-01-15

Tidigare händelser

2019-02-28
Årsrapport
2019-01-08
Ordinarie utdelning Tre Kronor Property Investment
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-08
 • Utdelningsdag: 2019-01-14
2018-10-09
Ordinarie utdelning Tre Kronor Property Investment
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-09
 • Utdelningsdag: 2018-10-15
2018-07-09
Ordinarie utdelning Tre Kronor Property Investment
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-09
 • Utdelningsdag: 2018-07-13
2018-07-10
Delårsrapport
2018-04-04
Ordinarie utdelning Tre Kronor Property Investment
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-04
 • Utdelningsdag: 2018-04-10
2018-04-03
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
971 199 000
Immateriella anläggningstillgångar 5 959 000
Materiella anläggningstillgångar 905 300 000
Finansiella anläggningstillgångar 4 321 000
Summa anläggningstillgångar 915 580 000
Kassa och bank 54 097 000
Summa omsättningstillgångar 55 620 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 396 838 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 30 000 000
Långfristiga skulder 514 167 000
Kortfristiga skulder 30 194 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-07
 • Vem: Catella Bank Filial
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 47,77 %
 • Röstandel: 47,77 %
2018-09-07
 • Vem: Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,96 %
 • Röstandel: 9,96 %
2018-09-07
 • Vem: Dunkers Donationsfond nr 2 Stift. Henry & Gerda
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,85 %
 • Röstandel: 1,85 %
2018-09-07
 • Vem: Dahl Santhe
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,76 %
 • Röstandel: 1,76 %
2018-09-07
 • Vem: AB Rolf
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,29 %
 • Röstandel: 2,29 %
2018-09-07
 • Vem: Kichi Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,89 %
 • Röstandel: 1,89 %
2018-09-07
 • Vem: Lindeblad Technology AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,88 %
 • Röstandel: 1,88 %
2018-09-07
 • Vem: M.Å. Invest Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,82 %
 • Röstandel: 1,82 %
2018-09-07
 • Vem: Mannerson Gustaf
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,88 %
 • Röstandel: 1,88 %
2018-09-07
 • Vem: Ståhlgren Mattias
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,88 %
 • Röstandel: 1,88 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,62 -0,04 0,40 13,26 5,23
ABG Sundal Collier Holding -1,40 1,81 2,92 -6,01 -34,90
ALM Equity -1,52 -2,51 19,75 12,79 -3,96
ALM Equity Pref 0,00 1,00 4,12 4,34 -4,27
Admiral Capital B 0,00 0,97 2,97 7,77 25,30
Aega 0,00 -2,91 3,09 6,42 38,89
Akelius Residential Pref -0,29 0,00 -0,43 6,14 3,91
Aker -1,55 -1,09 -1,09 40,49 44,98
Aktia Bank Abp -0,52 -0,11 4,98 6,03 3,72
Alm. Brand -0,68 -0,85 4,47 20,16 -6,71
Amasten Fastighets 1,98 2,79 13,16 25,24 44,13
Ägare Kapital % Röster %
Catella Bank Filial 47,77 47,77
Försäkringsaktiebolage... 9,96 9,96
AB Rolf 2,29 2,29
Kichi Invest AB 1,89 1,89
Lindeblad Technology AB 1,88 1,88
Mannerson Gustaf 1,88 1,88
Ståhlgren Mattias 1,88 1,88
Dunkers Donationsfond... 1,85 1,85
M.Å. Invest Holding AB 1,82 1,82
Dahl Santhe 1,76 1,76
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
0,95
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
0,95
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
40,86
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-93,09
Kundfordringar oms. hast.
88,21
Nettomarginal %
325,38
Andel utdelad vinst %
56,62