Om bolaget (KOMP)

Komplett Bank

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag NOK
  +0,00 NOK
 • Köp
  13,18
 • Sälj
  13,16
 • Senast
  13,18
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  08:15:19

Komplett Bank ASA

VD
Jan Haglund (tf)
Ordförande
Live Bertha Haukvik
Hemsida
www.komplettb...
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
2 276 345 965 NOK
Komplett Bank
172 712 137 aktier
Totalt
172 712 137 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-03-26
Bolagsstämma
2019-03-27
Ordinarie utdelning Komplett Bank
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-27
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Delårsrapport
2019-08-14
Delårsrapport
2019-10-23
Delårsrapport
2020-02-12
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-02-13
Årsrapport
2018-10-18
Delårsrapport
2018-08-14
Delårsrapport
2018-04-17
Delårsrapport
2018-03-23
Ordinarie utdelning Komplett Bank
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2018-03-23
 • Utdelningsdag: -
2018-03-22
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-02-04
 • Vem: Kairos Pegasus SA
 • Antal: 150 000
 • Aktiekapital: 5,05 %
 • Röstandel: 5,05 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,21 1,89 5,83 8,95 1,12
ABG Sundal Collier Holding 0,00 -4,21 -12,67 -16,33 -34,40
ALM Equity 1,19 -3,41 -11,92 -10,05 -17,48
ALM Equity Pref 0,21 0,21 0,00 2,54 -6,28
Admiral Capital B 0,51 1,02 -0,50 7,03 16,47
Aega 0,00 -5,00 -11,21 2,70 10,47
Akelius Residential Pref 0,29 0,44 1,02 6,79 5,49
Aker 0,00 1,95 3,99 26,46 41,63
Aktia Bank Abp 0,22 -3,65 -2,43 0,98 -2,43
Alm. Brand 0,00 -0,88 3,70 3,70 -21,10
Amasten Fastighets 0,87 5,00 6,94 6,94 35,88
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-