Om bolaget (KOMP)

Komplett Bank

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -4,73 %
 • Utv. idag NOK
  -0,46 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  9,27
 • Högst
  9,47
 • Lägst
  8,65
 • Antal
  621 769
 • Tid
  16:25:05

Komplett Bank ASA

VD
Jan Haglund
Ordförande
Live Bertha Haukvik
Hemsida
www.komplettb...
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
1 777 550 017 NOK
Komplett Bank
182 687 566 aktier
Totalt
182 687 566 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-14
Delårsrapport
2019-10-23
Delårsrapport
2020-02-12
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-09
Delårsrapport
2019-03-27
Ordinarie utdelning Komplett Bank
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-27
 • Utdelningsdag: -
2019-03-26
Bolagsstämma
2019-02-13
Årsrapport
2018-10-18
Delårsrapport
2018-08-14
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-20
 • Vem: Julius Baer Group Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,77 %
 • Röstandel: 4,77 %
2019-02-04
 • Vem: Kairos Pegasus SA
 • Antal: 150 000
 • Aktiekapital: 5,05 %
 • Röstandel: 5,05 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,53 1,50 -0,08 -0,07 0,10
ABG Sundal Collier Holding 1,26 -0,68 -3,59 -12,23 -42,91
ALM Equity 0,51 4,74 2,05 2,05 -2,45
ALM Equity Pref 0,00 0,20 2,25 0,20 -3,38
Aega -4,83 -6,12 -1,43 38,00 64,67
Agat Ejendomme -1,45 2,26 -0,24 5,15 -40,26
Akelius Residential Pref -0,14 0,43 1,16 0,72 1,76
Aker 0,08 -0,86 -6,91 -24,47 -20,26
Aktia Bank Abp -0,36 0,60 0,85 -11,08 0,72
Alm. Brand -1,87 -0,17 -5,26 -2,70 -12,86
Amasten Fastighets -3,06 2,35 19,18 42,33 60,37
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-