Om bolaget (CRAYON)

Crayon Group Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,43 %
 • Utv. idag NOK
  -0,10 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  23,00
 • Högst
  23,80
 • Lägst
  22,80
 • Antal
  120 074
 • Tid
  16:25:29

Crayon Group

VD
Torgrim Takle
Ordförande
Henning Vold
Hemsida
www.crayon.com
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
1 741 603 894 NOK
Crayon Group Holding
75 394 108 aktier
Totalt
75 394 108 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-13
Delårsrapport
2019-10-29
Delårsrapport
2020-02-11
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-09
Delårsrapport
2019-04-26
Ordinarie utdelning Crayon Group Holding
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-12
Årsrapport
2018-11-13
Delårsrapport
2018-08-22
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-04
 • Vem: FIRST Fondene AS
 • Antal: 600 000
 • Aktiekapital: 4,79 %
 • Röstandel: 4,79 %
2018-08-22
 • Vem: OEP ITS Holding B.V.
 • Antal: 16 456 268
 • Aktiekapital: 31,97 %
 • Röstandel: 31,97 %
2018-08-22
 • Vem: Norvestor Holding I AS
 • Antal: 16 456 268
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2018-08-20
 • Vem: Axion Cyprus Holding Limited
 • Antal: 7 644 039
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2018-08-20
 • Vem: OEP ITS Holding B.V.
 • Antal: 7 644 039
 • Aktiekapital: 10,14 %
 • Röstandel: 10,14 %

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,45 -1,22 -4,58 0,43 -0,40
ALLGON B 3,28 -2,65 24,23 51,03 4,01
Acconeer -1,95 1,01 -6,73 -15,19 -15,90
Addnode Group B -1,34 0,00 5,76 18,55 73,76
Advenica AB 1,27 -0,93 -9,60 -20,00 -74,70
Agillic 0,00 -1,95 -12,50 -11,58 -30,00
Alcadon Group -2,14 -2,49 -5,52 -4,20 -47,31
Anoto Group 1,02 -5,35 -14,66 -60,87 -73,60
Arbona A -5,17 -10,57 -9,09 -8,33 0,00
Arbona B 0,00 -2,80 -7,96 -18,11 18,18
Artificial Solutions Intern. 1,88 9,27 15,81 -49,81 -62,12
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-