Om bolaget (CRAYON)

Crayon Group Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,52 %
 • Utv. idag NOK
  -0,50 NOK
 • Köp
  32,50
 • Sälj
  32,90
 • Senast
  32,50
 • Högst
  33,60
 • Lägst
  32,10
 • Antal
  44 638
 • Tid
  11:47:51

Crayon Group Holding

Crayon Group är en norsk IT-koncern specialiserade inom rådgivning och hantering av programvaru-, moln- och volymlicensiering. Tjänster som erbjuds inkluderar exempelvis utveckling av processdesign, diverse optimeringar och molnbaserade lösningar. Koncernen har idag verksamhet på global nivå via ett flertal samarbetspartners, med störst närvaro inom Europa, Nordamerika och Asien. Crayon Group har sitt huvudkontor i Oslo.
VD
Torgrim Takle
Ordförande
Jens Rugseth
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Teknik
Börsvärde
2 488 005 564 NOK
Crayon Group Holding
75 394 108 aktier
Totalt
75 394 108 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-10-29
Delårsrapport
2020-02-11
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-08-13
Delårsrapport
2019-05-09
Delårsrapport
2019-04-26
Ordinarie utdelning Crayon Group Holding
 • Utdelning/aktie: 0 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-12
Årsrapport
2018-11-13
Delårsrapport
2018-08-22
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-04
 • Vem: FIRST Fondene AS
 • Antal: 600 000
 • Aktiekapital: 4,79 %
 • Röstandel: 4,79 %
2018-08-22
 • Vem: Norvestor Holding I AS
 • Antal: 16 456 268
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2018-08-22
 • Vem: OEP ITS Holding B.V.
 • Antal: 16 456 268
 • Aktiekapital: 31,97 %
 • Röstandel: 31,97 %
2018-08-20
 • Vem: Axion Cyprus Holding Limited
 • Antal: 7 644 039
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2018-08-20
 • Vem: OEP ITS Holding B.V.
 • Antal: 7 644 039
 • Aktiekapital: 10,14 %
 • Röstandel: 10,14 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,40 0,11 -3,76 -2,76 -5,26
01 Communique Laboratory Inc 0,00 0,00 -4,35 10,00 29,41
21Vianet Group Inc 2,93 -2,90 -1,54 -20,32 -24,03
24SevenOffice -0,33 -7,10 -0,66 7,50 115,00
2U Inc 5,12 8,93 -55,39 -56,52 -78,35
3D Systems Corp 2,34 -0,14 -20,02 -17,67 -65,70
58.com Inc 4,02 2,45 -4,13 -4,96 -22,47
5th Planet Games 2,61 -3,80 -18,62 -7,33 -70,98
8x8 Inc -0,36 -2,14 0,08 7,16 10,76
A10 Networks Inc -0,28 -1,68 -7,28 11,80 1,59
Ability Inc 2,46 -3,17 -26,24 -50,77 -85,81
Ägare Kapital % Röster %
OEP ITS Holding B.V. 32,00 32,00
SIX SIS AG 9,00 9,00
Sevencs AS 6,00 6,00
First Generator 5,00 5,00
RUGZ II AS 4,00 4,00
HSBC TTEE MARLB Europe... 3,00 3,00
Morgan Stanley &am... 3,00 3,00
Skandinaviska Enskilda... 3,00 3,00
Danske Invest Norge Vekst 2,00 2,00
Skandinaviska Enskilda... 2,00 2,00
Datum för årsredovisning
2019-08-13
Räntetäckningsgrad
3,34
Räntabilitet eget kapital %
20,00
Balanslikviditet
0,88
Räntabilitet totalt kapital %
1,00
Kassalikviditet
0,88
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
12,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
2,31
Bruttomarginal %
15,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
1,00
Kundfordringar oms. hast.
0,26
Nettomarginal %
0,00
Andel utdelad vinst %
-